Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Le moulin hanté de Perbet - Perbet kísértetjárta malma

Cette histoire s'est déroulée au début du XXème siècle, en France, au cœur de la Haute-Loire, dans cette région sauvage et superbe qui s’appelle le Velay. Nous sommes dans la vallée de l’Aubépin, entre Laussonne et Saint-Front ...

 • Ez a történet a XX. század közepén játszódott Franciaországban, ebben a vad és gyönyörű Valey nevű régióban. Az Aubépin-völgyben járunk, Laussonne és Saint-Front között ...

Non loin de grands blocs granitiques, quelques habitants initiés savent encore repérer les ruines du fameux Moulin de Perbet. Mais il n’est pas sûr que l’on en trouve beaucoup pour raconter les mystérieux phénomènes qui s’y déroulèrent à la fin 1902. C'est là une histoire presque oubliée aujourd’hui mais qui, à l'époque, défraya la chronique (et pas seulement locale) tant elle frappa l’imagination de la population.

 • Nem messze a nagy gránittömböktől, néhány beavatott lakos még mindig tudja, hogyan kell felfedezni a híres Perbet malom romjait. De közel sem biztos, hogy sok mindent találunk abból, ami az 1902 végén lejátszódott rejtélyes jelenségekről mesél. Ez a ma már egy szinte elfelejtett történet, akkoriban címlapokra került - nem csak a helyi lapokban -, mert annyira megérintette a lakosság fantáziáját.

Voici les faits : un jour de novembre 1902, vers trois heures de l’après-midi, trois agriculteurs marchent dans la neige de retour du marché de Laussonne. Soudain, ils entendent des cris de peur et des pleurs qui viennent du moulin de Perbet, au bord de la rivière.
C’est la seule habitation à la ronde. Le meunier Etienne Joubert y vit avec sa seconde femme Marie, et ses deux filles...

 • Lássuk a tényeket: egy napon, 1902 novemberében, délután, három gazda sétált a hóban visszatérőben a Laussonne-i piacról. Hirtelen félelemkiáltásokat és sírást hallottak a folyó mellett álló perbeti malomból.
  Ez volt az egyetlen ház a környéken. A molnár,Etienne Joubert élt itt második feleségével, Máriával és két lányával ...

Les trois hommes se précipitent et tombent sur la femme du meunier, paniquée. Derrière elle, dans la cuisine du moulin, ils aperçoivent une scène hallucinante qu’ils raconteront par la suite à la presse.
Il y a là les deux filles du meunier, Philomène 14 ans et Marie 12 ans, qui sont en train de hurler, les yeux révulsés. Et il y a de quoi : on a l’impression qu’une force invisible est en train de les projeter et de les traîner sur le sol. Elles crient que « quelqu’un les pousse ! ». C’est un désordre inimaginable, les assiettes éclatent, les meubles se renversent tout seuls... Dans l’étable, les vaches terrifiées meuglent et se débattent. Des témoins diront que des couvertures ont quitté les lits des chambres et sont venues recouvrir les pauvres bêtes !

 • A három férfi pánikszerűen rohant oda, ahol a pánikba esett molnár feleségébe botlottak. Mögötte, a malom konyhájában, elképesztő jelenséget láttak, amit később elmondtak a sajtónak.
  A molnár két lánya volt ott, a 14 éves Philomène és a 12 éves Marie, kidülledt szemekkel sikoltoztak. És volt miért: az volt a benyomásuk, hogy egy láthatatlan erő földhöz vágta és vonszolta őket a földön. Azt kiabálták, hogy valaki taszítja őket.
  Elképzelhetetlen rendetlenség volt, a tányérok szétrobbantak, a bútorok maguktól felborultak ... Az istállóban rémült tehenek bőgtek és rúgkapáltak. A tanúk azt vallották, a takarók elhagyták az ágyakat és beborították a szegény állatokat!

Masson, l’un des paysans, tente de maîtriser l’une des filles en état de panique, mais elle lui échappe et l’un de ses sabots brise un carreau de la fenêtre. Presqu’aussitôt, un autre carreau éclate, mais cette fois-ci, c’est une pierre qui vient de l’extérieur ! Et Masson sera catégorique : la pierre est brûlante !

 • Masson, az egyik parasztember megpróbálta megfékezni az egyik pánikba esett lányt, de az megszökött tőle és egyik klumpája betörte az ablaküveget. Szinte azonnal kitört egy másik üveg is, de ezúttal egy kívülről érkezett kőtől. Masson határozottan állította, hogy a kő forró volt!

La femme du meunier lance une explication : « c’est la Marie ». Elle parle de Marie Exbrayat, la vraie mère des deux filles, décédée huit ans plus tôt. Et l’une des filles dira justement qu’elle a vu son fantôme, la veille…

 • A molnár felesége magyarázkodni kezdett: "Ez Marie!" Marie Exbrayatról, a két lány igazi anyjáról beszélt, aki nyolc évvel korábban halt meg. Az egyik lány azt mondta, előző este látta anyja szellemét ...

L’histoire fait le tour du canton. Le moulin serait-il hanté ? Dans les jours suivants, ce sont des centaines de curieux qui viennent se rendre compte sur place, quitte à dormir à côté. Mais eux aussi doivent s’enfuir car ils sont littéralement bombardés par une pluie d’objets divers : des cailloux, des sabots, du savon…
Les phénomènes ne diminuent pas, on fait venir un prêtre exorciste mais rien n'y fait. Au réveillon de fin d’année, les fillettes sont de nouveau tirées par des «forces invisibles». Les bougies s'éteignent toutes seules, on entend des bruits de pas dans le grenier qui est pourtant vide…

 • A történet körbefutotta a járást. Kísértetjárta lenne a malom? A következő napokban százával érkeztek a kíváncsi emberek és aludtak a közelben. De nekik is menekülniük kellett, mert szó szerint különféle tárgyak bombázták őket, kövek, klumpák, szappanok ...
  A jelenségek nem csökkentek, ördögűző papot hoztak, de az sem segített. Szilveszterkor a lányokat ismét láthatatlan erők cibálták. A gyertyák maguktól kialudtak, lépéseket hallatszottak az egyébként üres padlásról ...

Finalement, le moulin retrouve sa tranquillité début 1903, cela coïncide d’ailleurs avec le départ des deux fillettes pour Paris. Dans la région, on n’avait pas tardé à les surnommer les « filles du diable ».
Encore aujourd’hui, ces faits mystérieux restent sans explication : s’agissait-il d’un canular organisé par le meunier qui, endetté au jeu, voulait rendre son moulin invendable à ses créanciers ? Etait-ce un phénomène curieux mais naturel lié à la présence d’eau toute proche ? Ou bien ces scènes de poltergeist étaient -elles dues à un authentique phénomène paranormal, la présence d’une entité de l’au-delà ? Ou plus simplement à ces déploiements d’énergie incontrôlée de la part d’adolescentes perturbées qui cherchaient à attirer l’attention car elles souffraient de la mort de leur véritable mère ?

 • Végül, 1903 elején, a malom visszanyerte nyugalmát, amikor a két lány Párizsba távozott. Az "Ördög lányai" becenevet kapták a régióban.
  Ezek a rejtélyes dolgok a mai napig magyarázat nélkül maradtak: vajon a molnár kiagyalt tréfájáról volt szó, aki szerencsejátékoktól eladósodva, hitelezői számára eladhatatlanná akarta tenni malmát?
  Vagy egy furcsa, a víz közelségével összefüggésben álló természeti jelenség volt? Vagy ezek a kísértet jelenségek valamilyen paranormális, szellem által mozgatott, túlról érkező jelenlétnek köszönhetőek? Vagy egész egyszerűen csak a zavart tinédzserek ellenőrizetlen energiakitörései voltak, akik magukra akarták vonni a figyelmet, mert valódi anyjuk halálától szenvedtek?

Il ne reste aujourd'hui que des ruines de ce moulin toutefois difficile à localiser d'autant que le lit du ruisseau a changé et que les gens des environs ou descendants de cette histoire ne veulent pas aborder le sujet.

 • Ma ennek a malomnak csak romjai maradtak, nehéz megtalálni azokat, különösen azért, mert a patak medre megváltozott és a környéken lakó emberek vagy e történet leszármazottai nem akarnak beszélni a témáról.

 

Source : Internet

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó