Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Le Moyen Âge – A középkor

Compréhension écrite – Szövegértés

S’il est une période historique qui fascine les gens depuis une décennie, c’est bien le Moyen Âge, qui évoque presque invariablement des images de princesses légendaires, de chevaliers de la Table ronde, de châteaux aux tours imprenables !

Ha van történelmi korszak, amely elkápráztatja az embereket immár egy évtizede, ez a középkor, amely majdnem mindig legendás hercegnők, a Kerekasztal lovagjait, várak bevehetetlen tornyait idézi.

On n’a qu’à penser à la fête la plus courue à Québec il y a quelques années, les Médiévales, ou aux magasins spécialisés dans les vêtements d’apparat médiévaux, les gargouilles menaçantes, etc., qui se sont multipliés à la vitesse de l’éclair dans notre paysage québécois. Mais cette période, étalée sur dix siècles (Ve au XVe siècle), ne se résume pas qu’à ces données folkloriques. 

Gondoljunk csak a néhány éves (1993-ban tartották első alkalommal) leglátogatottab Québec-i ünnepre, a Középkori ünnepekre, vagy a középkori díszben megjelenő speciális üzletekre, a fenyegető vízköpőkre, etc., amelyek fénysebességgel sokszorozódtak meg a Québec-i tájakon. De ez az időszak, amely tíz századot ölel át (az V. századtól a XV. századig), nem korlátozódik csupán hagyományörző momentumokra.   

La littérature médiévale, par exemple, compte parmi les plus grandes richesses artistiques qui nous aient été léguées. Marquée par les Croisades et la guerre de Cent Ans, elle relate les exploits des valeureux combattants dans de longs poèmes épiques, appelés « chansons de geste », qui célèbrent leur bravoure. 

A középkori irodalom, például az egyik legnagyobb művészeti gazdagság, ami ránk maradt. A keresztes háborúkkal vagy a százéves háborúval jelzett krónika hosszú költeményekben – úgynevezett eposzokban – ismerteti a bátor harcosok hőstetteit, amely vitézségüket ünnepli.

Quant aux sentiments amoureux, ils sont exaltés, voire sublimés, dans les romans courtois tel Tristan et Iseut. De plus, ils sont intimement liés à la féodalité, système social qui prévaut à cette époque. Tout comme le vassal doit obéissance à son suzerain, le chevalier se voit tenu de servir obligeamment la dame de ses pensées. Bref, la littérature médiévale a beau embellir la réalité, elle n’en reflète pas moins la société qu’elle décrit.

Ami a szerelmi történeteket illeti, ezek magasztosak, sőt fennköltek a szerelmi románcokban, mint a Trisztán és Isoldában is. Ráadásul, szorosan kapcsolódnak a feudális társadalmi rendszerhez, amely ebben az időben uralkodott. Ahogy minden vazallus (hűbéres)  engedelmességgel tartozik hűbérurának, a lovagnak előzékenyen kell kiszolgálnia hölgyének gondolatait. Röviden, egy gyönyörű középkori irodalom szépíti meg a valóságot, mégis visszatükrözi a valós társadalmat, amelyről ír.

Source : ladictée

Vocabulaire

 • fasciner – elbűvöl, elkápráztat
 • les Médiévales – középkori hagyományokat megjelenítő ünnep
 • la gargouille – vízköpő
 • à la vitesse de l’éclair – fénysebességgel, villámgyorsan
 • se résumer à qch – leszűkül, korlátozódik valamire
 • léguer à qqn – ráhagy, átszármaztat valakire
 • une chansons de geste – eposz
 • éxalté, -e – magasztos, lelkes, izgatott, túlfűtött
 • sublimé, -e – fennséges, fennkölt
 • un roman courtois – szerelmi románc
 • la féodalité – feudalizmus
 • prévaloir – érvényesül, felülkerekedik
 • le vassal – hűbéres, vazallus
 • le suzerain – hűbérúr
 • obligeamment – előzékenyen
A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó