Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Le Petit Prince et les graines de baobab : la merveilleuse réflexion que nous devons tous garder à l'esprit. – A Kis Herceg és a majomkenyérfa magjai: A csodálatos gondolkodás, amit mindenkinek emlékezetébe kell vésnie.

Le "Petit Prince" d'Antoine de Saint-Exupéry, vieux de plus d'un demi-siècle, continue de faire rêver des générations entières de jeunes, les incitant à regarder en eux et à réfléchir sur le sens de la vie.

 • Antoine de Saint-Exupéry több mint fél évszázados Kis Hercege, továbbra is fiatal generációkat álmodoztat, arra bátorít, hogy önmagukba nézzenek és hogy az élet értelmén gondolkodjanak.

Le voyage allégorique du Petit Prince commence par protéger sa rose bien-aimée des graines de baobabs qui, envahissant toute sa planète, menacent sa survie.

 • A Kis Herceg jelképes utazása szeretett rózsájának, az egész bolygót elözönlő majomkenyérfa magok védelmével kezdődik, melyek a rózsa túlélését fenyegetik.

En réalité, ces "mauvaises" graines peuvent prendre racine dans les petits "mondes" privés de chacun de nous : ce sont la peur, l'incertitude, la déception, la colère. Si nous les laissons pousser, elles peuvent devenir de gigantesques "baobabs", des problèmes insurmontables qui détruiront notre monde entier.

 • Valójában ezek a "rossz" magok gyökeret verhetnek mindannyiunk kis világában: félelem, bizonytalanság, csalódás, harag. Ha hagyjuk növekedni őket, hatalmas "baobab"-okká, leküzdhetetlen problémákká válhatnak, amelyek elpusztítják egész világunkat.

Éradiquer ces mauvaises graines avant qu'elles ne s'enracinent dans nos cœurs est un travail exténuant, et il en est de même pour le Petit Prince. Dans l'histoire, il est à la recherche d'un mouton qui puisse manger des arbustes afin que le problème des baobabs puisse se résoudre sans effort. Malheureusement, le pilote l'informe qu'un baobab n'est pas un buisson, mais un arbre, grand comme une église, si énorme que même un groupe d'éléphants placés les uns sur les autres ne pourrait pas le manger.

 • Felszámolni ezeket a rossz magokat, mielőtt szívünkbe gyökeret vernek, kimerítő munka, még a Kis herceg számára is. A történetben, olyan bárányt keres, aki lelegeli a cserjéket, hogy a majomkenyérfák problémája erőfeszítés nélkül megoldódjon. Sajnos, a pilóta arról tájékoztatja, hogy a baobab nem egy bokor, hanem egy fa, akkora, mint egy templom, hogy még egy egymásra helyezett elefánt csorda sem lenne képes lelegelni.

La seule stratégie possible est donc d'empêcher les semences de pousser, de devenir des géants : ce n'est qu'en intervenant au début, quand elles sont encore petites, qu'il est possible d'éviter le risque de détruire la planète entière.

 • Az egyetlen lehetséges stratégia az, hogy megakadályozzuk a magok kikelését, növekedését, hogy már a kezdetektől beavatkozzunk, amikor még kicsik a magok, ekkor még lehetséges elkerülni az egész bolygó megsemmisítését.

De même, les "mauvaises graines" qui infiltrent nos cœurs ont un énorme potentiel destructeur pour notre personne : si on les laisse grandir, elles peuvent au final nous rendre capables de commettre les pires actions, nous rendant violents, agressifs et autodestructeurs.

 • Ugyanígy, a szívünkbe beszivárgó "rossz magok" is hatalmas pusztító potenciált jelentenek számunkra: ha hagyjuk őket növekedni, erőszakossá, agresszívvá és önpusztítóvá téve bennünket, végül képesek leszünk a legrosszabb cselekedetek elkövetésére.

En fait, ces graines de baobab ont toujours été dans nos cœurs : cela dépend de nous si elles poussent ou non, car nous les nourrissons ou les éliminons avec nos comportements, nos pensées. Chaque jour, nous avons le devoir de "purifier" nos cœurs, d'éradiquer tous ces sentiments négatifs et de décider de nourrir ceux qui sont positifs, comme l'amitié, l'amour, l'altruisme – la rose du Petit Prince.

 • Valójában ezek a baobab magok mindig is a szívünkben voltak: tőlünk függ, hogy növekednek-e vagy sem, mert viselkedésünkkel, gondolkodásunkkal vagy tápláljuk, vagy kirekesztjük ezeket. Minden nap kötelességünk megtisztítani szívünket, felszámolni ezeket a negatív érzéseket, és elhatározni, hogy csak a pozitívokat tápláljuk, mint a barátság, a szeretet, a könyörület – a Kis herceg rózsája.

En outre, ce travail minutieux de "jardinage" conduit au développement de l'équilibre, de la sagesse et du sens de la discipline, autant de qualités qui nous aideront à faire fleurir nos cœurs et nos vies de roses.

 • Ezen túlmenően a "kertészkedés" aprólékos munkája az egyensúly, a bölcsesség és fegyelem érzésének kialakulásához vezet olyan minőségben, ami elősegíti szívünk felvirágzását és a boldog életet.

Faites comme le Petit Prince : Si vous avez un baobab dans le cœur, arrachez-le, car ses graines hébergent la peur, l’insécurité, la déception, la colère.

 • Tegyetek úgy, mint a Kis Herceg: Ha van egy baobab a szívetekben, szakítsátok le azt, mert a magjai félelmet, bizonytalanságot, csalódást, haragot hordoznak magukban.

« Il y a de bonnes graines de bonnes herbes et de mauvaises graines de mauvaises herbes. Mais les graines sont invisibles. Elles dorment dans le secret de la terre jusqu’à ce qu’il prenne fantaisie à l’une d’elle de se réveiller. Alors elle s’étire, et pousse d’abord timidement vers le soleil une ravissante belle brindille inoffensive. S’il s’agit d’une brindille de radis ou de rosier, on peut la laisser pousser comme elle veut. Mais s’il s’agit d’une mauvaise plante, il faut l’arracher aussitôt, dès qu’on a su la reconnaître »
– Le Petit Prince –

 • "Voltak jó növények meg rossz növények; tehát voltak jó növényektől származó jó magvak meg rossz növényektől származó rossz magvak is. A magvak azonban láthatatlanok. A föld titkos mélyén alusznak, míg csak az egyiknek eszébe nem jut, hogy fölébredjen... Akkor nyújtózik egyet, és először csak egy elbűvölő, ártatlan kis hajtással kezd félénken a nap felé kapaszkodni. Ha rózsa vagy retek hajtása, hagyhatjuk, hadd nőjön kedvére. De ha rossz növényről van szó, mihelyt fölismertük, azonnal ki kell tépni."
  /Rónay György fordítása/ 

Source : regardecettevideo

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó