Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Notre personnalité change avec l'âge, et c'est souvent pour le mieux. – Személyiségünk az életkorral változik és gyakran jobbá válik.

Physiquement, nous savons ce que la vieillesse entraîne. La peau n'est plus aussi tendue, le dos se courbe et les déplacements sont plus difficiles. Mais au niveau de la personnalité, quel changement observe-t-on avec l'âge ?

  • Fizikailag tudjuk, mit jelent az öregség. A bőr nem olyan feszes, a hát meggörnyed, a mozgás nehézkessé válik. De a személyiség szempontjából vajon milyen változást figyelhetünk meg?

Pendant longtemps, on pensait qu'une fois la trentaine arrivée, notre personnalité se figeait et qu'on allait devoir se coltiner ce caractère de chien jusqu'à la fin de notre vie. Notre personnalité évoluerait en fait de façon progressive et imperceptible, et ce jusqu'à plus ou moins nos 80 ans.

  • Hosszú ideig azt gondoltuk, hogy a harmincas évek elérésekor személyiségünk fixálódik, és életünk végéig ezzel a kutya-karakterrel kell megbirkóznunk. Személyiségünk valójában fokozatosan és észrevétlenül fejlődik, egészen a 80-as évekig.

On est loin de parler d'un déclin. La modification progressive de nos personnalités aurait des avantages surprenants, bien loin des stéréotypes attestant que les personnes âgées sont toujours ronchonnes.

  • Távol állunk attól, hogy hanyatlásról beszéljünk. Személyiségünk fokozatos módosulása meglepő előnyökkel járhat, messze azoktól a sztereotípiáktól, amelyek azt állítják, hogy az idősek mindig morcosak.

En vieillissant, le corps change, mais la façon de voir la vie aussi. Fortes de notre expérience passée, nous avons tendance avec l'âge à être davantage confiantes, généreux ou généreuses et altruistes, surtout envers les personnes socialement éloignées. Nous développons également un meilleur sens de l'humour, selon les études scientifiques analysées par le média britannique.

  • Az öregedéssel a test megváltozik, de az életfelfogás módja is változik. Korábbi tapasztalatainkra építve az életkorral magabiztosabbak, nagylelkűbbek és önzetlenebbek vagyunk, különösen a társadalmilag távoli emberek felé. A brit média által elemzett tudományos tanulmányok szerint jobb humorérzetet fejlesztünk.

Par ailleurs, plus nous vieillissons, plus il nous est facile de contrôler nos émotions. Mais il n'y a pas que des points positifs. Ainsi, en vieillissant, nous sommes moins ouvertes à la découverte de choses nouvelles et rien ne saurait remplacer nos classiques.

  • Továbbá, minél idősebbek leszünk, annál könnyebb kontrollálni érzelmeinket. De nemcsak pozitív pontok vannak. Így az öregedéssel kevésbé nyitottak vagyunk új dolgok felfedezésére, és semmi sem helyettesítheti klasszikusainkat.

Un seul trait de personnalité aurait tendance à rester le même malgré les années qui passent.

  • Egyetlen személyiségi jegy általában ugyanaz marad az évek múlásával.


Nos personnalités sont donc malléables et changeantes, et ce même à un âge très avancé. Cependant, un seul trait de personnalité ne varierait pas avec le temps: l'agréabilité. C'est pourquoi, si vous avez dans votre entourage des personnes peu aimables, le temps n'arrangera pas les choses.

  • Személyiségünk tehát megmunkálható és megváltoztatható, még előrehaladott korban is. Azonban csak egy személyiségjegy nem változhat az idő múlásával: a szeretetreméltóság. Ez az oka annak, hogy ha kevésbé szeretetreméltó emberek vannak körülöttünk, az idő nem segít rendbe hozni a dolgokat.


Source : slate
Image : La Dame à la camionnette / Maggie Smith

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó