Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Ronsard, le célèbre poète – Ronsard a híres költő

Compréhension écrite –  Szövegértés

Le célèbre poète français Pierre de Ronsard est né en 1524 dans une famille noble. Il espérait exercer un métier d’armes ou oeuvrer dans l’univers de la diplomatie, mais c’était sans compter avec la maladie qui s’abattrait sur lui. En effet, une demisurdité l’a empêché d’entreprendre la carrière escomptée. Entre-temps, il s’est lié d’amitié avec un groupe d’étudiants dont du Bellay faisait partie. Ensemble, ils ont fondé une école littéraire appelée « la Pléiade* ». Grands admirateurs des auteurs de l’Antiquité, ils se sont efforcés de les surpasser.

Ronsard, a híres francia költő, 1524-ben született egy nemesi család sarjaként. Azt remélte, katonai pályára lép vagy a diplomácia világában fog dolgozni, de nem számolt a betegséggel, amely lesújtott rá. Valójában a fél süketsége akadályozta meg abban, hogy belevágjon remélt karrierjébe. Időközben összebarátkozott egy diákcsoporttal, amelynek Bellay is tagja volt. Együtt alapították meg a "Pléiade"-nek nevezett irodalmi kört. Az ókor íróinak nagy csodálói, igyekeztek azokat felülmúlni.

Mais leur principal apport concerne la langue française : ils l’ont défendue avec une ténacité sans égale. Ils ont exploité toutes les possibilités du langage en fabriquant des néologismes et en utilisant une pléthore de figures de style. La richesse de leurs sonnets a, de tout temps, enchanté les amateurs de lyrisme poétique. 

Fő szerepük azonban a francia nyelvet érintette: páratlan kitartással védték azt. Kiaknázták a nyelv minden lehetőségét nyelvi újításokat és stílisztikai bőséget alkalmazva. Szonettjeik gazdagsága mindig elvarázsolta a lírai költészet szerelmeseit.

Pierre de Ronsard rosier

Ce que l’on retient de Ronsard, ce sont ses écrits traitant de l’amour. Toutes les femmes qu’il a chéries ont été chantées dans la plupart de ses textes. Que ce soit pour Cassandre ou pour Marie, quelle qu’ait été la durée de son attirance pour elles, Ronsard a toujours su exalter la jeunesse et la beauté qui les caractérisaient. Jamais amer, même dans Derniers Vers où il annonce sa mort imminente, il offre un vibrant hommage à la vie.

Ami miatt Ronsard-ra emlékezünk, nem más, mint szerelemről szóló írásai. Mindazokat a nőket, akiket nagy becsben tartott, legtöbb írásában megemlítette. Legyen az Cassandra vagy Marie – vonzódása idejétől függetlenül –, Ronsard mindig kihangsúlyozta ifjúságuk és szépségük jellemzőit. Soha nem kesergett, még a Derniers Vers-ben (Utolsó Versek) sem, ahol bejelentette közelgő halálát, mégis szívhezszóló tisztelgést ajánl az életnek.

Video : Pierre de Ronsard – Sonnet - 1586

* La Pléiade : A Pléiade egy 16. századi, Pierre de Ronsard és Joachim Du Bellay köré csoportosult, hét francia költőből álló humanista irodalmi irányzat neve.

Source : ladictée

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó