Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

S'énerver plus pour vivre plus – Idegeskedj többet, hogy tovább élj

Manifester son mécontentement permettrait de vivre plus longtemps. Ce sont les conclusions étonnantes d'une étude allemande qui montre que ceux qui intériorisent leurs émotions ont davantage de risques de développer un cancer ou de souffrir d'hypertension...

Az elégedetlenség kifejezése elősegíti a hosszabb életet. Ezek a meglepő következtetései annak a német tanulmánynak, amely kimutatja, hogy akik magukba fojtják érzelmeiket, azoknál nagyobb valószínűséggel alakul ki rákbetegség vagy magas vérnyomás...

Certains gardent leur calme quand d'autres se font entendre dès que le moindre désagrément les perturbe. Ceux-là détiendraient l'une des clés de la longévité. C'est du moins ce que montre une méta-analyse menée par deux chercheurs de l'université d’Iéna, en Allemagne.

Egyesek megőrzik nyugalmukat, míg mások nemtetszésüknek adnak hangot, amikor a legkisebb kellemetlenség éri őket. Ez utóbbiak birtokolják a hosszú élet kulcsát. Legalábbis ezt mutatja a németországi Jena Egyetem két kutatója által végzett metaanalizis (több kutatási eredmény összesített vizsgálata).

La santé passe aussi par l’humeur – Az egészség a hangulat függvénye

Le comportement influe sur la santé. En effet, les émotions s'expriment par un certain nombre d'hormones qui affectent la physiologie de l'organisme. Ainsi, l'anxieux de nature, à coup d'adrénaline et surtout de glucocorticoïdes, va abaisser son immunité et augmenter les risques de tomber malade.

A viselkedés befolyásolja az egészséget. Valójában, az érzelmeket számos olyan hormon befolyásolja, amelyek hatással vannak a test fiziológiájára. Így, a szorongó természet, az adrenalin és különösen a glükokortikoidok* hatására csökkenti az immunitást** és növeli a betegségek megjelenésének kockázatát.

Qu'en est-il de celui de réprimer sa colère ?

La question a interpellé des scientifiques allemands qui ont fouillé dans les archives pour ressortir 22 études sur le sujet. Leurs conclusions, présentées dans le journal Health Psychologies, révèlent qu'il est meilleur pour la santé physique et morale de dire tout ce que l'on a sur le cœur !

Mi történik, ha megfékezzük haragunkat?

Német tudósok kerestek választ a témához kapcsolódó, 22 tanulmányt tartalmazó irattárban. A Health Psychologies című folyóiratban közölt következtetéseik azt mutatják, hogy a fizikai és morális egészség jobb abban az esetben, ha mindazt kimondjuk, ami a szívünket nyomja.

Des répresseurs qui se font mal au cœur – A represszorok rossz hatással vannak a szívre

À travers l'étude de 6.775 patients, les auteurs ont observé l'évolution de certains paramètres physiologiques dans une situation stressante, en fonction du tempérament de la personne. Les « répresseurs », comme les appelait Freud, ceux qui gardent leurs émotions négatives pour eux, voyaient leur rythme cardiaque s'emballer.

A 6 775 beteg vizsgálatát tartalmazó tanulmány feldolgozása során megfigyelték bizonyos fiziológiai paraméterek kialakulását stresszes helyzetben, amelyek a személy temperamentumától függenek. A represszorok*** – ahogyan Freud nevezte ezeket –, felturbózzák azok szívverését, akik magukba fojtják negatív érzelmeiket.

Ils essaient de camoufler au mieux les signes attestant de la peur et se mettent sur la défensive. Plusieurs paramètres objectifs révèlent malgré tout leur anxiété. Ils souhaitent tout contrôler, aussi bien eux-mêmes que leur environnement.

Megpróbálják félelmük jeleit minél jobban elrejteni és végül védekezésbe fordulnak. Számos objektív paraméter azonban feltárja szorongásaikat. Mindent ellenőrizni akarnak, önmagukat is éppúgy, mint környezetüket.

À long terme, une telle situation favorise le développement de certaines maladies, surtout l'hypertension et, moins prévisible, le cancer. En revanche, les personnes qui arrivent à donner de la voix en situation crispante s'avèrent plus à risque de déclencher des maladies coronariennes. Aucune différence n'a été constatée pour les autres maladies cardiovasculaires, les attaques cardiaques ou l'asthme.

Hosszú távon ez a helyzet erősen kedvez bizonyos betegségeknek, különösen a magas vérnyomás és a kevésbé kiszámíthatóan megjelenő rák kialakulásának. Ezzel szemben azok, akik feszült helyzetben hőzöngenek nagyobb valószínűséggel képesek kizárni a szívkoszorú betegségeket. Semmi különbséget nem találtak más szív- és érrendszeri betegségek, szívrohamok vagy asztma tekintetében.   

L’œil extérieur : l’espérance de vie expliquée par la colère – Külső szemlélet: a várható élettartam a haraggal magyarázható

Pour les auteurs, c'est peut-être l'explication au fait qu'Espagnols et Italiens, réputés pour leur sang chaud, vivent en moyenne deux années de plus que les Britanniques, dont le flegme n'est pas qu'une légende. Un peu léger comme explication dans la mesure où l'espérance de vie ne tient pas qu'à un coup de gueule. L'alimentation, pour laquelle les pays latins sont bien plus réputés, y joue beaucoup, et les taux d'obésité, à l'origine de nombreux troubles cardiovasculaires, sont beaucoup plus élevés sur l'île de Sa Majesté. 

A szerzők számára ez magyarázza azt a tényt, hogy a lobbanékonyságukról ismert spanyolok és az olaszok átlagosan két évvel hosszabb ideig élnek, mint a britek, akiknél a higgadtság nem csak legenda. Mint magyarázat egy kicsit lezsernek tűnik abból a szempontból, hogy a várható élettartam nem csupán a méregbe gurulás függvénye. A táplálkozás és az elhízás aránya is – amelyről a latin országok elhíresültek –, nagy szerepet játszik ebben, számos kardiovaszkuláris rendellenességet okoz, és sokkal magasabb Nagy-Britannia szigetén.   

Que tous les introvertis se rassurent quand même : leur comportement ne leur joue pas que des vilains tours. Si la moindre petite épreuve les secoue beaucoup, le retour à la sécurité est bien mieux vécu. Tout va bien quand on a le contrôle...

Hogy minden magába forduló személy megnyugodjon: viselkedésmódjuk nem csak nekik okozhat durva fordulatokat. Ha a legkisebb esemény is nagyon megrázza őket, sokkal jobb a biztonsághoz való visszatérés. Minden rendben van, amikor mindezt irányítani tudjuk...

Note :

* glükokortikoid – kortizol, kortikoszteron
** immunitás – a szervezetet érő idegen, esetleg ártalmas, különösen kórokozókkal és mérgekkel szembeni védettség
*** represszor – gátló hatású fehérje

Source : futura-sience

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó