Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Tout amour a une limite, et cette limite s'appelle la dignité. – Minden szerelemnek van határa, ezt nevezzük méltóságnak.

Par amour, on ferait n'importe quoi, savoir que l'autre est heureux et se porte bien rend tout aussi heureux et gratifié. Cependant, on ne se souvient pas toujours qu'au sein d'une relation, quelle qu'elle soit, il n'y a pas qu'un seul acteur et chacun joue le même rôle et a la même importance. Souvent, on oublie qu'en amour il y a une ligne très fine, imperceptible à l'œil humain, mais qui est toujours présente : la considération de soi, de sa propre dignité.

  • Bármit megtennénk a szerelemért, hogy a másik boldog legyen, hogy jól érezze magát és mindent ugyanolyan boldoggá és örömtelivé tegyen. Azonban nem mindig emlékszünk arra, hogy egy kapcsolaton belül, bármi történjék is, nem csak egy szereplő van, hanem mindenki ugyanazt az ugyanolyan fontos szerepet játssza. Gyakran elfelejtjük, hogy a szerelemben létezik egy nagyon finom, az emberi szem számára láthatatlan fonal, amely mindig jelen van: ez pedig az önbecsülés, saját méltóságunk figyelembe vétele.

Pour donner de l'importance à l'autre et le garder près de soi, on met de côté son propre amour, on oublie de donner la juste valeur à soi-même. L'amour, ce n'est pourtant pas cela et vous ne devriez jamais vous sacrifier pour quelqu'un d'autre. Si on n'est pas le premier à respecter et à aimer sa personne, personne ne le fera, ou du moins quand on se retrouve dans une relation déséquilibrée et toxique. L'amour doit plutôt être vu un peu comme une barque à rames : si on travaille dur à deux, la barque va se déplacer et atteindre sa destination, mais s'il n'y en a qu'un qui travaille, on ne va pas se déplacer très longtemps.

  • Annak érdekében, hogy fontosságot tulajdonítsunk a másik félnek és közel tartsuk magunkhoz, félretesszük önmagunk szeretetet, elfelejtünk tisztességes értéket adni magunknak. A szerelem azonban nem ez, és soha nem szabad feláldozni magunkat másokért. Ha nem mi vagyunk az elsők, akik tiszteljük és szeretjük önmagunkat, senki más nem fogja helyettünk megtenni, vagy legalábbis akkor nem, ha kiegyensúlyozatlan és egészségtelen kapcsolatba kerülünk. A szerelmet leginkább egy evezőshajónak kell tekinteni: ha keményen együtt dolgozunk, a jól hajó halad és eléri rendeltetési helyét, de ha csak az egyik fél dolgozik, akkor nem haladhatunk együtt hosszú ideig.

Dans toute relation, il faut donc fixer des limites précises : sa propre personne doit vivre au même niveau que l'autre, et les deux doivent donner et recevoir de la même manière. N'oubliez jamais que l'amour n'est pas - et ne doit pas être - aveugle, parce que tout le monde ne mérite pas d'avoir des personnes si dévouées et prêtes à tout. Alors, ne vous contentez jamais de la première personne que vous rencontrez, juste par peur d'être seul : mieux vaut être en compagnie de vous-même que dans une relation à sens unique.

  • Ezért minden kapcsolatban pontos korlátokat kell meghatároznunk: a saját személyünknek ugyanolyan szinten kell élnie, mint a másiknak, és mindkettőnek azonos módon kell adnia és kapnia. Soha ne felejtsük el, hogy a szerelem nem vak – és nem is lehet az –, mert nem mindenki érdemel meg olyan embereket, akik elkötelezettek és készek bármire. Tehát soha ne elégedjünk meg az első személlyel, akivel találkozunk, csak azért, mert félünk egyedül maradni: jobb, ha magunk társaságában maradunk, mint egy egyirányú kapcsolatban.

Rappelez-vous, personne ne vous donnera un jour une médaille pour avoir "enduré" et "renoncé" : dans une relation saine, il n'y a pas de martyrs et il n'y a pas de reniement de soi-même. Lorsque vous sentez que vous faites trop souvent des compromis, il est temps de passer à autre chose.

  • Ne feledjük el, hogy soha senki sem fog nekünk érdemérmet adni a "kitartásért" és "feladásért": egészséges kapcsolat esetén nincsenek mártírok és nincs önmegtagadás. Amikor úgy érezzük, túlságosan gyakran kötünk kompromisszumot, ideje továbblépni.

Source : regardecettevideo

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó