Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Les usages, la politesse – Alkalmazások, udvariasság

En France, on ajoute aux expressions de politesse « madame », « monsieur » ou le prénom, si on se connaît bien. – Franciaországban mindig hozzáteszik az udvariassági kifejezésekhez a "madame"-ot, "monsieur"-t vagy a keresztnevet, ha jól ismerik egymást.

Dire bonjour – Köszönés

Si vous ne connaissez pas bien quelqu’un, vous dites simplement – Ha nem ismertek jól valakit, mondjátok egyszerűen :
– Bonjour / bonsoir madame / monsieur / Marie ; Pierre ; professeur, etc.

** Si vous connaissez bien la personne, si c’est un(e) ami(e) – Ha jól ismeritek a személyt, ha ő egy barát vagy barátnő :
– Bonjour / Bonsoir Marie ; Pierre !
– Bonjour / Bonsoir Pierre ; Marie ! Comment vas-tu ?
– Bien, merci, et toi ?
– Ça va bien, merci.

** La même situation plus familière – Egy kicsit otthonosabb formában :
– Salut Marie ; Pierre, ça va ?
– Salut. Ça va merci, et toi ?

Dire au revoir – Elköszönés

** Si on ne sait pas quand on va revoir la personne – Amikor nem tudjuk, mikor látjuk ismét a személyt :
– Au revoir, Marie ; Pierre, à bientôt.

** Quand on va revoir la personne dans quelques heures – Amikor hamarosan újra látjuk a személyt :
– Salut* Marie ; Pierre. À tout à l’heure !
– Bonsoir, Pierre ; Marie, à demain.

*Remarque : « salut » signifie aussi bien « bonjour » que « au revoir ».

« Tutoyer » ou « vouvoyer » ? – Tegezni vagy magázni ?

On dit « vous » quand on ne connaît pas quelqu’un et quand on utilise les expression « monsieur » ou « madame » : dans la rue, dans les magasins, au marché, à l’aéroport, etc.
On utilise « tu » avec un enfant ou entre adultes dans un contexte amical ou familial.
Si vous n’êtes pas sûr, utilisez « vous ». Vous ne risquez pas d’être impoli.

Magázódunk, amikor nem ismerünk valakit és alkalmazzuk a "monsieur" vagy "madame" megszólítást. Például az utcán, üzletekben, piacon, repülőtéren, stb.
Tegezzük a gyereket vagy tegeződünk baráti körben, családi környezetben.
Ha nem vagytok biztosak a dologban, inkább magázódjatok. Így nem kockáztatjátok az udvariatlanságot.

Source : Francia nyelv

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó