Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Nagy fába vágtuk fejszénket, amikor elhatároztuk, hogy Franciaország történetét dióhéjba foglaljuk. Nos, a dióból kókuszdió kerekedett annak ellenére, hogy csak a legfontosabb eseményeket, történéseket akarjuk közkinccsé tenni. Reméljük, sikerül ízelítőt adni kedvenc országunk történelméről miközben szókincsünket is gyarapíthatjuk.

1-től 2000-ig néhány fontos dátum Franciaország történetében – De l'an 1 à l'an 2000, quelques grandes dates de l'histoire de France

498 körül : Clovis keresztsége

Clovis a frankok királya volt (barbárok a Rajna keleti részéről érkeztek) 481 és 511 között. Kis birodalmat alapított, ami magába foglalta a frankokat Gallia északi részén, egy országot, ami ettől fogva Franciaországhoz tartozott. Ezért a királyságért üldözött más barbár népeket. Reims-ben lett megkeresztelve.

Clovis

Vers 498 : Baptême de Clovis

Clovis a été roi des Francs (peuple barbare venu de l'est du Rhin) de 481 à 511. Il fit du petit royaume que possedaient les Francs dans le nord de la Gaule, un pays, qui depuis, est devenu la France. Pour cela, il a chassé d'autres peuples barbares. Il s'est fait baptisé à Reims.

800 : Charlemagne császár lesz

A tizenegyedik században kialakult a feudalizmus. Hogy megvédjék magukat a nagy ellenséges betörésekkel szemben ( Vikingek, Szaracénok, Magyarok), a gyengék, fegyvertelenek (parasztok, mezőgazdasági munkások) az erődők védelme alá helyezték magukat (urak, lovagok).

Charlemagne

800 : Charlemagne devient empereur

Pendant le XIe siècle, la féodalité est instaurée. Pour se protéger des grandes invasions (Vikings, Sarrasins, Hongrois), les faibles (paysans) se placent sous la protection des forts( seigneurs, chevaliers).

1096 : Keresztes hadjáratok

Ezek a keresztények által muszlimok ellen vezetett katonai beavatkozások, Palesztinában (a pápa által a kereszténység védelmében meghirdetett fegyveres harc). Nyolc volt 1096 és 1270 között.

1096 : Les Croisades

Ce sont des expéditions militaires menées par des chrétiens contre les musulmans, en Palestine. Il y a eu 8, de 1096 à 1270.

1337 : A Százéves háború

Az 1337 és 1453 közötti időszak elnevezése, amely során a francia királyok ( Philippe le Bel, V. Károly, Vi. Károly és VII. Károly) az angol királyok ellen harcoltak, akik elfoglalták Franciaország egy részét.

1337 : La guerre de Cent Ans

C'est le nom donné à la période allant de 1337 à 1453, pendant laquelle les rois de France (Philippe le Bel, Charles V, Charles VI et Charles VII) ont combattu les rois d'Angleterr qui occupaient toute une partie de la France.

1431 : Jeanne d'Arc

Jeanne d'Arc Rouen-ben máglyahalált hal. Felszabadította Orléans-t az angoloktól és franciaország királyává koronáztatta VII. Károly Reims-ben.

Jeanne dArc

1431 : Jeanne d'Arc

Jeanne d'Arc meurt, brûlée à Rouen. Elle a délivré Orléans des Anglais et a fait sacrer Charles VII roi de France, à Reims.

1515 : A francia reneszánsz és I. Ferenc

Ebben az időszakban, amely a XVI. század második feléig terjed, I. Ferenc megépíttette a Loire-menti kastélyokat. Kedvelte a művészeteket és kötelezővé tette a franciát, mint hivatalos nyelvet.

1515 : La Renaissance française et François I er

Pendant cette période, qui va jusqu'à la dernière partie du XVIe siècle, François Ier fait construire les châteaux de la Loire. Il a favorisé les arts et imposé le français comme langue officielle.

1562 : Vallási háborúk

1598-ig katolikusok és protestánsok harcoltak, hogy előtérbe helyezhessék saját vallásukat. IV. Henrik helyreállította a békét a Nantes-i ediktummal, 1598-ban.

1562 : Guerres de réligion
Jusqu'en 1598, les catholiques et les protestans se sont battus pour imposer leur religion. Henri IV rétablit la paix avec l'édit de Nantes en 1598.

1661 : IV. Lajos, a Napkirály

Az abszolút monarchia jelképe, ami azt jelenti, a király uralkodik minden terület felett és Ő ellenőrzi azt. Csak Isten felé tartozik elszámolással.

Louis-XIV

1661 : Louis XIV, le Roi-Soleil de France

Il symbolise la monarchie absolue, c'est-à-dire que le roi règne en maître absolu et contrôle tous les domaines. Il n'a de comptes à rendre qu'à Dieu.

1789 : A Francia forradalom

Az abszolút monarchia végét jelzi. Franciaországban egy másik korszak kezdődik az Emberi Jogok Nyilatkozatával és a vallásszabadsággal.

la Révolution française

1789 : La Révolution française

Elle marque la fin de la monarchie absolue. La France commence une autre époque avec la Déclaration des droits de l'Homme, la liberté de culte.

1914-1918 : Premier Guerre mondiale – Első Világháború

1939-1945 : Seconde Guerre mondiale – Második Világháború

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó