Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Le traité de Trianon rabaisse la Hongrie le 4 juin 1920. – Az 1920. június 4-én aláírt  trianoni békeszerződés lecsökkentette Magyarország határait.

Les vainqueurs de la Grande Guerre signent au Trianon un traité de paix avec la Hongrie le 4 juin 1920. Il consacre la fin de l'Autriche-Hongrie, au sein de laquelle la Hongrie jouissait d'une quasi-indépendance.

  • A Nagy Háború győztesei 1920. június 4-én Trianonban békeszerződést írtak alá Magyarországgal. Szentesítették az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlását, amelyen belül Magyarország gyakorlatilag független volt.

Le nouvel État est amputé des deux tiers de son territoire et trois millions de Hongrois se retrouvent à l'extérieur, dont la plus grande partie en Roumanie.

  • Az új állam elvesztette területének kétharmadát, hárommillió magyar a hátárokon kívül, többségük Romániában található.

Une petite vidéo : https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=g3lod1VFxmo&feature=emb_logo

 

Douloureuse naissance

Trois mois après la cessation des hostilités, la Hongrie en pleine anarchie est tombée sous la coupe d'un agitateur communiste, Bela Kun, qui a installé le 21 mars 1920 à Budapest une République des soviets imitée de la Russie léniniste. Sa dictature, aussi brève que sanglante, a été renversée suite à une intervention de l'armée roumaine, entraînant l'accès à la tête du pays de Miklos Horthy, amiral d'un pays désormais sans accès à la mer.

Le nouvel homme fort de la Hongrie se proclame Régent dans l'attente de la restauration d'un roi de la dynastie des Habsbourg, restauration qui ne viendra jamais.

  • Fájdalmas szülés
  • Három hónappal az ellenségeskedés befejezése után, Magyarország az anarchia közepette Kun Béla kommunista agitátor vezetése alá került, aki 1920. március 21-én Budapesten egy Leninista Oroszországot utánzott. Rövid és véres diktatúrája, a román hadsereg beavatkozását követően megdöntésre került, amelynek eredményeként Horthy Miklos vette át az ország vezetését, egy tengerrel nem rendelkező ország admirálisává vált. (admirális : tábornoki rendfokozat a haditengerészeten belül; tengernagy)
  • A Habsburg-dinasztia királyának visszaállítására várva – ami sosem következett be –, az új, erős ember Magyarország kormányzójának nyílvánította magát.


Amères frustrations

Miklos Horthy négocie tant bien que mal le traité de Trianon et, sitôt après l'avoir signé, réclame avec insistance sa révision. Pour l'obtenir, il se rapproche de Mussolini puis de Hitler.

La Seconde Guerre mondiale lui permet de récupérer des territoires sur la Roumanie et la Yougoslavie. Mais en 1945, la Hongrie, vaincue, est définitivement rétablie dans les frontières du traité de Trianon.

Après l'effondrement du communisme, elle a la sagesse de mettre une sourdine à ses revendications sur les minorités hongroises de Transylvanie (Roumanie) et de Voïvodine (Serbie) pour ne pas ouvrir de nouveaux conflits avec les régimes voisins.

  • Keserű csalódások
  • Horthy Miklós, így vagy úgy, tárgyalt a Trianoni Szerződésről, és közvetlenül aláírása után ragaszkodott annak felülvizsgálatához. Ennek megszerzéséhez Mussolinihoz, majd Hitlerhez fordult.
  • A második világháború lehetőséget adott, hogy visszaszerezze romániai és jugoszláviai területeit. De 1945-ben a vesztes Magyarország véglegesen visszaállította a Trianoni Szerződésben meghatározott határait.
  • A kommunizmus összeomlása után bölcs dolog volt elhallgatni az erdélyi (Románia) és a Vajdaság (Szerbia) magyar kisebbségekkel szemben támasztott követeléseket annak érdekében, hogy ne okozzon új konfliktusokat a szomszédos országokkal.

Le Traîté de Trianon – paraphé par la délégation hongroise, puis ratifié par le Parlement hongrois et par le régent de Hongrie – a consacré le dépeçage de la Hongrie, qui a perdu 70 % de son territoire et 3 millions de ses habitants.

  • A Trianoni Szerződés – amelyet a magyar delegáció aláírt, majd a magyar parlament és a magyar kormányzó elismert – szétdarabolta Magyarországot, ezáltal elvesztette területének 70% -át és 3 millió lakosát.


Source : herodote – André Larané

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó