Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Chambord est le roi des châteaux de la Loire. – Chambord a Loire-völgy kastélyainak királya

La château de Chambord est probablement le plus illustre et le plus impressionnant château de la Loire. Il préfigure Versailles par sa majesté : 128 mètres de façade, 426 pièces, 282 cheminées, 77 escaliers et un parc de 5500 hectares, plus de la moitié de la taille de la ville de Paris.

 • A Chambord-kastély valószínűleg a Loire leghíresebb és leglátványosabb kastélya. Méltósága Versaille előfutára: a 128 méteres homlokzat, a 426 szoba, 282 kandalló, 77 lépcsőház és az 5500 hektáros park, amely Párizs területének több mint fele.

Cet écrin est bien sûr l’œuvre de la volonté de François Ier (1515 – 1547). Le jeune roi décide en 1519 de bâtir sur des terres marécageuses situées à environ 15 km à l’est de Blois une résidence de chasse, mais aussi une merveille architecturale qui puisse impressionner les princes d’Europe.

 • Ez az ékszerdoboz természetesen I. Ference (1515 – 1547) akaratának gyümölcse. A fiatal király 1519-ben úgy határozott, hogy egy Blois-tól 15 km-re keletre fekvő mocsaras vidéken építi fel ezt az építészeti csodát, amellyel képes lenyűgözni az európai fejedelmeket.

Cependant, il ne verra jamais l’œuvre achevée : le château tel que nous le connaissons est terminé en 1685, sous le règne de Louis XIV. Ceci explique qu’il n’y vécut pas, ou très peu, lui préférant le château de Fontainebleau.

 • Azonban soha nem látta meg a befejezett munkát: mint tudjuk, a várat XIV. Lajos uralkodása alatt fejezték be, 1685-ben. Ez ad magyarázatot arra, hogy nem élt ott vagy csak nagyon keveset, és a Fontainebleau-kastélyt kedvelte.

Il n’empêche, Chambord conserve le souvenir du règne du roi de la Renaissance française. En effet, le salamandre, son emblème, y est incrusté plus de 300 fois. L’inachèvement du château n’empêche pas non plus le roi d’y recevoir son grand rival, Charles Quint, en 1539.

 • Ennek ellenére Chambord megőrizte a francia reneszánsz király emlékét. Valóban, a szalamandra, a király emblémája [beceneve szalamandra-király] több mint 300-szor van a falakba beágyazva. A kastély befejezetlensége nem akadályozta meg a királyt abban, hogy nagy riválisát V. Károly német-római császárt ott fogadja.

L’architecture du château est à la confluence des influences du Moyen-Âge et de la Renaissance italienne. En effet, Chambord compte un carré central à quatre tours rondes à chaque angle qui entourent un donjon ainsi qu’un mur d’enceinte de 32 km de long qui entoure le domaine. L’influence italienne se manifeste par la présence de loggias, de terrasses, d’escaliers extérieures et plafonds à caissons.

 • A kastély felépítése a középkor és az olasz reneszánsz behatása alatt áll. Chambordnak van egy központi tere négy saroktoronnyal, amely egy vártornyok fog közre, mintegy várfal, 32 km hosszan a birtok körül. Azolasz befolyást a loggiák, a teraszok, a külső lépcsők és a kazettás mennyezetek mutatják.

Attraction majeure du château, l’escalier à double révolution, « escalier magique », permet au visiteur de monter et de descendre par deux escaliers qui tournent dans le même sens sans jamais se croiser.

 • A kastély egyik fő vonzereje a kettős fordulatú, úgynevezett "mágikus lépcsőház", amely lehetővé teszi, hogy a látogatók felfelé vagy lefelé menjenek a két lépcsőn, amelyek ugyanabba az irányba fordulnak, de sohasem keresztezik egymást.

L’escalier à double révolution

Les jardins du château, qui comptent plus 600 arbres, 800 arbustes, 200 rosiers, 15 250 plantes délimitant les bordures et 18 874 m² de pelouses.

 • A kastély kertjeit több mint 600 fa és 800 cserje, 200 rózsa és 15 250 növény, valamint 18 874 négyzetméternyi pázsit díszíti

Le parc, qui compte la plus grande forêt close de France, inclut une forêt très giboyeuse : c’est une réserve nationale de faune sauvage et de chasse.

 • A park, amely Franciaország legnagyobb zárt erdőkkel rendelkező parkja, a vadvilág és vadaspark nemzeti rezervátuma.

La réserve nationale de faune sauvage

Le château de Chambord est classé monument historique depuis 1840 et inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1981.

 • A Chambord-kastély 1981 óta az UNESCO Világörökség része.

Depuis 1930, le domaine est la propriété de l’État : le domaine national de Chambord comprend le château, la forêt et le village.

 • 1930 óta képezi az állam tulajdonát: a Chambord nemzeti birtok magában foglalja a kastélyt, az erdőt és a falut.

Une petite vidéo :

La valorisation de ce patrimoine national est un succès, puisque le château a attiré un million de visiteurs en 2017.

 • Ennek a nemzeti örökségnek az értékelése valódi siker, hiszen 2017-ben a kastély egymillió látogatót vonzott.

 Source : laculture generale

 

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó