Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Première langue étrangère en usage au Liban, le français est à la fois langue de culture et de communication.

Libanonban az elsődlegesen használt idegen nyelv a francia, amely egyben a kultúra és a kommunikáció nyelve is.

– 45% de la population libanaise est entièrement ou partiellement francophone
– 55% des libanais ignorent totalement cette langue.

– a libanoni lakosság 45%-a teljesen vagy részben francianyelvű
– a libanoniak 55%-a egyáltalán nem ismeri ezt a nyelvet

– Le français a une longueur d’avance sur l’anglais (le Liban compte 30% d’anglophones)
– Le français est davantage pratiqué dans les classes aisées économiquement. 

– A francia nyelv jelentős előnyt élvez az angollal szemben (Libanon 30% alngolofónt számlál)
– A francia nyelvet inkább a gazdasági szempontból jómódúbbak beszélik.

– Quand il touche toutes les classes de la population, il est généralement beaucoup plus présent chez les jeunes encore scolarisés et a tendance à décroître au fur et à mesure que l’on avance en âge.

– Amikor a lakosság minden rétegét érinti, sokkal gyakoribb a fiatal iskolázottak körében, de az életkor előrehaladtával fokozatosan csökken.

– La connaissance et le niveau de français au Liban ne sont pas homogènes entre les différentes institutions scolaires.

– A francia ismertsége és színvonala Libanonban nem egyenletes a különböző oktatási intézményekben.

– L’avenir de la langue française au Liban dépend du renforcement de beaucoup de facteurs plus particulièrement dans les domaines de l’audiovisuel, d'où il tend à disparaître en accord avec la politique des dirigeants en place depuis la fin de la guerre 1975-90.

– A francia nyelv jövője Libanonban számos tényezőtől függ, különösen az audovizuális területeken, ahonnan az 1975-90-es háború vége óta a helyi politikai vezetők egyetértésével kezd eltűnni.

(source: Institut IPSOS, étude menée par P. Monin) 

Hibát találtál? Te máshogy fordítanád? Kiegészítésed van? Szólj hozzá! Ehhez Facebook és Google belépésre is lehetőséged van.

 

 
A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó