Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Communiqué des enseignants  d'un lycée – Középiskolai tanárok sajtóközleménye

Communiqué de l’assemblée générale des enseignants du lycée Le Castel soutenue par plusieurs sections syndicales.

  • A Le Castel középiskolás tanárok közgyűlésének sajtóközleménye, amelyet számos szakszervezet támogatott.


Savez-vous, Monsieur Blanquer, ce qu’est une école élémentaire, un collège, un lycée ? Oui bien sûr puisque vous êtes ministre de l’Education Nationale. Cela n’est donc pas à vous qu’il convient de rappeler que les petits enfants de maternelle se touchent, que les collégiens, même en demi-groupes, se soufflent dans le visage et que les lycéens se bousculent dans des couloirs même quand ils sont grands.

  • Tudja, Mr. Blanquer, mi az általános iskola, a főiskola, a középiskola? Igen, természetesen, mivel Ön a nemzeti oktatási miniszter. Ezért nem szükséges emlékeztetni önt, hogy hogy az óvodáskorú kisgyermekek megérintik egymást, hogy a középiskolás diákok, akár kiscsoportokban is egymás arcába lihegnek, és hogy a középiskolás diákok folyosókon lökdösődnek, még akkor is, ha már nagyok.

De l’école au lycée, le savon est rare, les lavabos peu nombreux. Quant aux toilettes, elles sont rarement désinfectées toutes les trois heures. Sans parler des queues à la cantine que l’on peinera à réduire à moins de faire passer les élèves 10 par 10 jusqu’à l’heure du goûter.

  • Az iskolától a középiskoláig, mindenütt kevés a szappan, kevés a kézmosó. Ami pedig a WC-ket illeti, ritkán fertőtlenítik három óránként. Nem beszélve az étkezőkben álló sorokról, melyet nehéz lecsökkenteni, hacsak nem tízesével engedjük oda a tanulókat az uzsonna idejéig.

Les tests et les masques baptisés « grand public » par le président de la république n’existent pas sauf dans les discours officiels. L’OMS déclare le 11 avril par la bouche de Tedros Adhanon Ghebreyesus, son directeur général : « Lever les restrictions trop rapidement pourrait entraîner une résurgence mortelle. »

  • A köztársasági elnök által "nagyközönségi"-nek nevezett tesztek és maszkok csak a hivatalos beszédben léteznek. A WHO április 11-én Tedros Adhanon Ghebreyesus az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója azt mondta: "A korlátozások túl gyors eltörlése halálos feltámadást eredményezhet. "

Dans ces conditions, les enseignants seront dans l’incapacité d’assurer la rentrée d’après confinement à partir du lundi 11 mai car les aménagements envisagés, petits groupes, organisation par demi-journées voire tri des élèves selon leur niveau, ne sont que des pis-aller pour pallier le déficit de matériel sanitaire.

  • Ilyen körülmények között a tanárok nem tudják biztosítani a korlátozások utáni visszatérést május 11-től, mert az előirányzott óvintézkedések, kis csoportok félnapos tanítás megszervezése, vagy a tanulók szintje szerinti szétválasztása csupán az egészségügyi felszerelések hiányának pótlására szolgáló intézkedések.

Les établissements scolaires n’ont pas vocation à devenir des garderies ouvertes pour permettre aux salariés des autres secteurs d’activités de reprendre le travail. Aucun professeur ne participera à la mise en danger des élèves et de leurs familles car c’est contraire à la raison. Si on ne peut plus aller au cinéma ou au restaurant jusqu’à cet été, comment envisager se retrouver enfermés dans une salle de classe plusieurs heures par jour sans courir et faire courir un réel danger aux élèves, aux professeurs ?

  • Az iskoláknak nem az a hivatása, hogy nyitott napközi otthonokká váljanak azért, hogy más iparágakban dolgozók visszatérhessenek a munkájukhoz. Egyik tanár sem vesz részt a hallgatók és családjaik veszélyeztetésében, mert az ésszerűtlen lenne. Ha a nyár folyamán nem lehet moziba vagy étterembe menni, hogyan lehet elképzelni, hogy napi több órán keresztül egy osztályterembe zárva ez ne jelentsen valós veszélyt a diákok és a tanárok számára?

Alors qu’en Asie et dans beaucoup de pays européens, la rentrée est retardée de façon significative, alors que la communauté scientifique incite à la plus extrême prudence, en France, on prévoit, d’ici à quatre semaines, une réouverture progressive des établissements scolaires, potentiels lieux de contamination.

  • Míg Ázsiában és sok európai országban az iskolába való visszatérés ideje jelentősen eltolódik, míg a tudományos közösség a legnagyobb óvatosságra figyelmeztet, addig Franciaországban innentől négy héten belül az iskolai létesítmények, mint lehetséges fertőzési, fertőződési helyek fokozatos újbóli megnyitása várható.

Nous, personnels de l’éducation nationale mais aussi parents, sommes donc solidaires de tous ceux qui actuellement luttent contre la pandémie et nous refusons d’être les complices involontaires de sa recrudescence. Applaudir au balcon le 10 mai au soir et faire la rentrée les jours suivants, à 2000 dans un lycée ? Ne nous demandez pas l’impossible.

  • Mi, a nemzeti oktatás személyzete és egyben szülők is, szolidaritásban állunk mindazokkal, akik jelenleg a világjárvánnyal küzdenek és megtagadjuk, hogy akaratlan bűnrészesei legyünk a járvány visszatérésének. Május 10-én az erkélyeken ujjongjunk és másnap 2000 diákkal visszatérjünk az iskolába? Ne kérjen tőlünk lehetetlent.

Ni les élèves, ni les enseignants, ni aucun salarié ne donnera sa vie pour gagner des points de PIB ! L’école transmet des connaissances, pas des virus. Pas de rentrée scolaire prématurée pour de mauvaises raisons !

  • Sem a hallgatók, sem a tanárok, sem a munkavállalók nem adják életüket azért, hogy GDP pontokat nyerjenek! Az iskola ismereteket ad át, nem vírusokat. Nincs időnap előtti visszatérés az iskolákba, ésszerűtlen okok miatt!


Source : dijoncter

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó