Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Kétségem sem maradt, - figyelve a francia közszolgálati 1-es csatornán a konzervatív UMP (Népi Mozgalom Uniója) köztársaságielnök-jelöltjét, Nicolas Sarkozy-t, amint a neki szegezett kérdések segítségével kibontja világnézetét és tervezett programjának egy részét ,-  hogy nem lesz kecmec, ha nyer az április végén és május elején esedékes választásokon. Ha õ lesz a köztársasági elnök, mindent a helyére tesz (mert szerinte mindennek megvan a maga helye, s reményei szerint a haza végre visszanyerheti több évtizeddel ezelõtti régi csillogását.

Sarkozyt erõskezû, rendpárti belügyminiszterként ismerik, aki – mint bírálói szemére vetik - a 2005-ös külvárosi lázongások mögött rejlõ okok feltárása helyett az abban részt vevõk kriminalizálására helyezte a hangsúlyt, egyszerû bûnözõknek titulálva õket. Ezzel az állampolgárok többsége körében viszont komoly elismerést vívott ki magának. Ismerve karakterét és politikusi munkásságát, ha deklasszálódástól tartó francia rendpárti konzervatív szavazó lennék, biztos, hogy rá szavaznék.

A közszolgálati televízió minden hét hétfõjén vitát rendez a nevesebb köztársaságielnök-jelöltek és a „nép” képviseletében megjelenõ száz egyszerû francia állampolgár között. Ez utóbbiak kérdésekkel bombázhatják a jelölteket, a mûsorvezetõ, a mûsor technikai lebonyolításán kívül, más szerepet nem játszik. Persze a dologhoz kellenek az öntudatos, a demokratikusan vitatkozó attitûdöt habitusuk mélyén õrzõ, a demokratikus érdekérvényesítést reflexeikben hordozó francia állampolgárok is.

A kérdezõk általában lényegretörõk, egy-egy kivételtõl eltekintve nem indulatosak, de nem is alázatosak. Sakrozy-t nem szólítják Miniszter úrnak, inkább Sarkozy úrnak vagy egyszerûen csak „uramnak” szólítják. Tudják, hogy a politikus elszámolással tartozik nekik, hogy a politikus egy közülük, aki felelõsségteljes munkát végez ugyan, de aki természetes módon kritizálható, bírálható, választásokon leváltható. A Magyarországon egyre inkább jellemzõ vezérkultusznak – a múlt hétfõi mûsorban – nyoma sem volt: a franciák vezetõikre gyanakvással, de korántsem ellenséges megvetéssel tekintenek.

A közel kétórás mûsorban Sarkozy a határozott, kompetens és népéhez végtelenül õszinte vezetõ szerepét alakította, nem is rosszul. Válaszait rendre nagyhatású kijelentésekkel vezette be: célom, hogy „a lehetõ legpontosabban válaszoljak az Önök kérdésére”, „õszintének kell lennünk egymással”, „a játékszabály: õszintén válaszolni, még akkor is, ha nem értek Önnel egyet [a kérdezõvel]”, „ebben a kampányban az igazságot akarom elmondani”. Mindehhez még szúrós tekintet és határozott gesztusok is társulnak, bár a mosolynak szánt, mégis inkább hunyorgásra vagy vigyorgásra emlékeztetõ mimikán lenne még mit csiszolni.

A vita során elég nagy teret kapott a homoszexualitás témája. Sarkozy konzervatív politikushoz képest nyitottnak tûnt: a homoszexualitást nem nevezte bûnnek, s a melegek számára a pokol kénköves tüzét sem helyezte kilátásba, inkább a homoszexuálisok és a heteroszexuálisok érzései közötti szimmetriát hangsúlyozta. Emlékeztetett arra is, hogy neki köszönhetõen, amennyiben a homoszexuális párok kérik, a polgármesteri hivatal hitelesíti az élettársi viszonyt. Ugyanakkor a házasságot és az örökbefogadást elutasította, azzal, hogy „a család arra való, hogy felneveljük gyerekeinket és biztonságot nyújtsunk nekik, ez az a család ideál, amelyet én védelmezni fogok”.

Szóba került még a feketék és észak-afrikai francia állampolgárok integrációjának és a velük szemben megnyilvánuló (nemritkán hatósági) diszkriminációnak a problémája is. „Senkinek sem kötelezõ Franciaországban élnie” – mondta Sarkozy. „Annak, aki itt él, tiszteletben kell tartania a szabályokat. Ez azt jelenti, hogy nem ismerjük a többnejûséget, nem csonkítjuk meg leányainkat, nem vágunk le kecskét a lakásban, és tiszteletben tartjuk a [francia] köztársaság szabályait.” Továbbá: „az amerikaiakhoz és a spanyolokhoz hasonlóan nekünk is jogunk van megválasztani, hogy kit látunk szívesen az országunkban, és kit nem.” Mikor e szavakat egy magát algériai származásúnak valló fiatal nõ kikérte magának, Sarkozy így válaszolt: „Az én szememben Ön nem algériai, és én sem vagyok magyar!” Ezzel minden bizonnyal azt akarta mondani, hogy szemében a bevándorlók számára csak egyetlen stratégia lehetséges: az asszimiláció.

Amíg a bevándorlókon a szabályok betartását, a többségi akarat tiszteletben tartását kéri számon, addig a szélsõjobb szavazóiról empátiával beszél: õk egyszerûen elkeseredett emberek, akik azért szavaznak Le Pen-re, mert úgy érzik, hogy a felelõs republikánus politikusok nem foglalkoznak problémáikkal.

Sarkozy megnyilvánulásaiban a konzervatív és a liberális felfogás keveredik, ez utóbbira példa az iskolaválasztás szabadságának támogatása, a heti 35 õrás munkahét reformja, a korlátozás feloldása, a nyugdíjas korba lépõk munkaviszonyának – kívánság esetén - meghosszabbítása. Sarkozy világnézetét és programját azért alapvetõen a konzervativizmus uralja: korlátozná a bevándorlást, elutasítja a homoszexuálisok házasságát, s megköveteli minden állampolgártól a törvények és a rend tiszteletben tartását. A mûsor végén elhangzott szavaira egy francia konzervatív szavazó csak elismerõen bólinthatott. „Hiszek a munkában, az erõfeszítésben, az elismerésben, az érdemben, de nem szeretem az egyenlõsdit”.

A köztársasági elnökségért folytatott versenyben a gyõzelemre Sarkozyn kívül csak a szocialisták jelöltjének, Ségolène Royalnak van reális esélye. Nagyon úgy tûnik, hogy vagy egy nõ, vagy egy magyar nemes fia veszi majd át Chirac-tól a stafétabotot. Jelenleg, ha csak néhány százalékkal is, de Sarkozy vezet Royal elõtt. A külsõ szemlélõnek az lehet az érzése, hogy ha Sarkozy megnyeri a választást, nem lesz kecmec. Határozottan fog törekedni céljai felé – konzervatív világszemléletével összhangban. (Forrás: HVG, Fáber Ágoston/Párizs)

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó