Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

La popularité d'Emmanuel Macron et Édouard Philippe chute brutalement en juillet, selon un sondage. Le président et son Premier ministre perdent 10 et 8 points de popularité en un mois.

Nagyot zuhant Emmanuel Macron és Édouard Philippe népszerűsége júliusban egy felmérés szerint. Az elnök és a kormányfő 10 illetve 8 százalékpontot veszített egyetlen hónap alatt

C'est la plus forte baisse de popularité d'un président depuis Jacques Chirac, qui avait perdu 15 points entre mai et juillet 1995. Avec 54% de Français satisfaits, la cote de popularité d'Emmanuel Macron a perdu dix points au mois de juillet, selon un sondage Ifop paru ce 23 juillet dans le Journal du Dimanche (JDD).

Jacques Chirac óta - aki 1995 májusa és júliusa között 15 százalékkal lett népszerűtlenebb -, francia elnök most veszített a legtöbbet a népszerűségéből. A franciák 54 százaléka volt elégedett az elnökkel, így Emmanuel Macron népszerűségi mutatója 10 százalékpontot esett vissza júliusban az IFOP közvélemény-kutató intézet által elvégzett, a Journal du Dimanche című hetilap július 23-i számában megjelent felmérése szerint.

Le Premier ministre Édouard Philippe connaît lui aussi une forte baisse de sa popularité, puisqu'il enregistre un reflux de huit points sur la même période, passant de 64% à 56% de satisfaits.

Édouard Philippe kormányfő népszerűsége is jelentősen visszaesett, 8 százalékponttal lett alacsonyabb: a megelégedettek aránya 64%-ról 56%-ra csökkent.

Pour le président Macron, 47% des sondés se disent "plutôt satisfaits (54% en juin) et 7% sont "très satisfaits" (10% en juin). Simultanément, le total des mécontents passe de 35% à 43% de juin à juillet, se répartissant entre "très mécontents" (15% en juillet, contre 12% en juin) et "plutôt mécontents" (de 23% à 28%). 3% des sondés ne se prononcent pas contre 1% le mois dernier.

Macron esetében a megkérdezettek 47 százaléka válaszolta, hogy "inkább elégedett (júniusban még 54% volt), 7 százalék pedig "nagyon elégedett" (június: 10%). Egyidejűleg az elégedetlenek aránya 35-ről 43 százalékra nőtt június és július között, közöttük a "nagyon elégedetlenek" aránya a júniusi 12% helyett 15% volt, az "inkább elégedetleneké" pedig 23% helyett 28%. A megkérdezettek 3 százaléka nem válaszolt az egy hónappal korábbi 1% helyett.

"Autoritarisme" et "com"

Pour le chef du gouvernement Édouard Philippe, 52% des sondés se montrent "plutôt satisfaits" (59% un mois plus tôt) et 4% se disent "très satisfaits" (-1%). Chez les mécontents, 27% se disent "plutôt mécontents (+3%) et 10% "très mécontents" (+2%). Le taux des personnes interrogées ne se prononçant pas passe de 4% à 7%.

Tekintélyelvűség és kommunikáció

Édouard Philippe kormányfő esetében a megkérdezettek 52 százaléka volt "inkább elégedett" (a júniusi 59% százalékkal szemben), és 4 százalék mondta magát "nagyon elégedettnek (-1%). Az elégedetlenek között 27% "inkább elégedetlen" (+3%) és 10 százalék "nagyon elégedetlen" (+2%). A választ nem adók aránya 4%-ról 7%-ra nőtt.

Plusieurs griefs sont faits par les sondés au nouveau président, indique Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion de l'Ifop: la hausse de la CSG, la réforme du Code du travail discutée à la rentrée, le rétablissement du jour de carence pour les fonctionnaires, une "présidence fondée sur la com'", un "autoritarisme" face au général de Villiers, qui a démissionné de son poste de chef d'état-major des armées.

A megkérdezettek több sérelmüket – a társadalombiztosítási járulék emelését, a szeptemberi ülésszak elején a parlament elé kerülő munkaügyi reformot, a késleltetett táppénzfizetés visszaállítását, a "kommunikációra alapozott elnöki irányítást", a vezérkari főnöki tisztjéről lemondott de Villiers tábornokkal szembeni "tekintélyelvű magatartást "- is felróják az új elnöknek – mutatott rá Jérome Fourquet, az IFOP vélemény főosztályának igazgatója. 

Une "part non négligeable" des sondés souligne toutefois "la stature du chef de l'État et le rythme de son action, en soulignant le contraste avec son prédécesseur", indique Jérôme Fourquet.

En juillet 2012, la cote de popularité de François Hollande s'établissait à 56%.

A megkérdezettek "nem elhanyagolható része" azonban kiemelte "az államfő tartását és cselekvési ütemét, hangsúlyozva az elődjével szembeni különbséget" – mondta Jérome Fourquet.

2012 júliusában Francois Hollande népszerűsége 56% volt.

L'enquête a été réalisée par l'Ifop auprès d'un échantillon de 1947 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas du 17 au 22 juillet par questionnaire auto-administré en ligne et par téléphone.

A reprezentatív felmérést az IFOP 1947 fős mintán, 18 éves vagy annál idősebb franciák körében végezte el kvótás mintavétellel, július 17. és 22. között, automata üzemmódú internetes, illetve telefonos kérdőívekkel.

Source: Huffington Post

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó