Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Ressources naturelles africaines : matières premières pour développemnt secondaire – Afrikai természeti erőforrások: a fejlesztéshez szükséges másodlagos alapanyagok

Un nouveau rapport confirme que les ressources naturelles africaines, souvent abondantes, ne profitent pas assez aux populations.

Újabb jelentés erősíti meg, hogy a gyakran bőséges afrikai erőforrásból a lakosság nem kellőképpen profitál.

Parfois, les clichés les plus tenaces tiennent leur résistance d’un fondement de vérité. « L’Afrique est moins pauvre qu’on le dit ? » Sans nul doute, le continent est l’une des zones de la planète les plus riches en matières premières. « Les populations profitent insuffisamment de ces richesses ? » Le truisme est mis en lumière par les expériences pétrolifères du Tchad, les aventures radioactives du Niger ou les errements miniers de la République démocratique du Congo.

A leggyakoribb közhelyek annak köszönhetik időtálló jellegüket, hogy van némi valóságalapjuk. "Afrika szegényebb, mint mondják?" Kétségkívül a földrész egyike a föld nyersanyagokban leggazdagabb övezeteinek. "A lakosság nem profitál kellőképpen ezekből a kincsekből?" A közhelyszerű igazságra Csád kőolajtermelő tapasztalatai, Niger atomkalandjai és a Kongói Demokratikus Köztársaság rossz bányászati gyakorlata mutat rá. 

« Les hommes de pouvoir sont responsables de cet état de fait ? » 

Le nouveau rapport de l’ONG NRGI est loin de nier cette assertion… Depuis plusieurs années, le Natural Resource Governance Institute ausculte la gestion publique des matières premières. Il vient de publier son nouvel indice de la gouvernance des ressources naturelles. Le verdict est sans appel pour l’Afrique : alors que le continent est chanceux, en matière de richesses souterraines, il occupe sept places parmi les dix dernières d’un classement qui répertorie 81 pays.

"A vezetők tehetnek a dolgok állásáról?" 

Az NRGI civil szervezet új jelentése egyáltalán nem tagadja ezt az állítást. A Natural Resource Gouvernance Insitute (Természeti Erőforrás Kezelési Intézet, NRGI) évek óta vizsgálja a nyersanyagokkal való állami gazdálkodást. Afrikát illetően megfellebbezhetetlen az ítélete: amíg a kontinens bővelkedik földalatti kincsekben, a 81 országot magában foglaló lista tíz utolsó helye közül hetet foglal el.

Où s’écoule alors le précieux liquide des vaches à lait ? 

Manifestement peu dans les circuits de développement. Même si l’ONG reconnaît des progrès en matière de gestion des ressources naturelles, elle en appelle toujours à plus de transparence, notamment en ce qui concerne les procédures administratives, la rédaction des contrats internationaux ou les études d’impact sur l’environnement. Bien souvent, les lois vertueuses ne sont appliquées que timidement.

Hová folyik el ez az értékes forrás? 

Szemmel láthatólag aligha a fejlesztési hálózatokba. Még ha a civil szervezet meg is állapítja, hogy némi előrehaladás történt a nyersanyag-gazdálkodásban, továbbra is nagyobb átláthatóságot szorgalmaz, mindenekelőtt a közigazgatási eljárások, a nemzetközi szerződések megszövegezése és a környezeti hatástanulmányok területén. Az erkölcsös törvényeket igen gyakran csak óvatosan alkalmazzák.

La Guinée, l’anti-héros

Avec 38 points sur 100, l’un des anti-héros du nouveau rapport de NRGI est la Guinée où la réforme du code minier n’aurait pas empêché un manque flagrant d’informations et où les entreprises guinéennes – a fortiori les citoyens – ne profitent pas encore suffisamment du secteur.

Guinea, az ellenpélda

A százpontos skálán 38 pontot kiérdemlő Guinea – ahol a bányaipari reform ellenére is kevés információ érhető el, és ahol a vállalatok az állampolgárok kárára keveset profitálnak az iparágból - az NRGI új jelentésében szereplő ellenpélda. 

Source : jeuneafrique

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó