Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Az állami iskolák világnézeti semlegességét, a szekuláris állam elvének egyik alaptételét már az 1800-as évek végén törvénybe foglaló Franciaországban élénk társadalmi vita alakult ki az elmúlt hónapok során – nem függetlenül az iszlám terrorizmus elterjedésétõl – arról, hogy szabad-e a diákoknak vallási hovatartozásukat kifejezõ öltözéket viselniük az iskolában, vagy sem. A francia belpolitika egyik sajátosságát érintõ kérdés nem érthetõ meg anélkül, hogy figyelembe ne vennénk annak történelmi hátterét. A hatályos törvények értelmében ugyanis tilos az állami iskolákban a vallási jelképek látható helyre történõ kihelyezése, semmilyen vallási jellegû oktatás ezekben az intézményekben nem folyhat (erre a magániskolák adnak lehetõséget). A múlt század végén a republikánusok által törvénybe foglalt álláspont fõ célja akkor az volt, hogy a katolikus egyháznak az oktatásban játszott egyeduralmát megtörjék. A jelenlegi törvénytervezet ennek szellemében tiltja be a „szembetûnõ” vallási jelképek viseletét az állami alap- és középfokú iskolákban, mivel azoknak már üzenet-, és így politikai jellegük van – áll a törvénytervezet érvelésében. Az ilyen öltözéket viselõ diákok kitilthatók az oktatási intézményekbõl. A diszkrét jelképek viseletét azonban nem tiltja a törvény.

A szavazást követõen a miniszterelnök azon véleményének adott hangot, hogy a törvény elfogadásával a köztársaság és a szekularizáció intézménye erõsödött meg. A felmérések szerint a törvény széles társadalmi támogatottságot élvez, ugyanakkor a vele szemben megfogalmazott kritikák szerint már a vallás- és szólásszabadság demokratikus intézményét sérti, ugyanis a polgárok azon jogát korlátozza, hogy maguk válasszák meg vallásukat és világnézetüket, és e szerint alakítsák életvitelüket. Az ellenvetésüket megfogalmazók hivatkoznak arra is, hogy például a divat egyes irányzatai is legalább annyira üzenethordozók, mint a vallásos viselet egyes darabjai, ezekkel mégsem foglalkozik senki. A törvénytervezet ugyan általánosságban beszél a vallási jelképekrõl, az általa leginkább érintett „célcsoport” mégis az ország muzulmán vallású lakossága. Közülük is elsõsorban azokat a nõket érinti a szabályozás, akik a hagyományos vagy vallási viselet részeként fejkendõt viselnek (az iszlám különbözõ irányzataitól függ, hogy kötelezõ vagy csak ajánlott a fejkendõ viselete). A magukat meggyõzõdésbõl vagy kötelességbõl elrejtõ lányokat azonban gyakorlatilag a fejkendõkkel együtt kitiltják az állami oktatási intézményekbõl. Ennek következtében éppen a tanulás és a mûvelõdés lehetõségétõl fosztják meg õket, visszataszítva az elnyomásnak abba a világába, amelybõl a tanulás által kiszabadulhatnának. (Forrás: Hetek)

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó