Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Jancsó Júlia nem mindennapi kihívást vállalt, mikor eldöntötte, belefog az oly sokak által forgatott, szeretett és csodált regényfolyam magyarul még meg nem jelent köteteinek lefordításába, majd a korábban Gyergyai Albertnek köszönhetően magyarul is ismertté vált első három kötet újrafordításába.

Be is vallja, hogy mikor először vetette fel neki egyetemi évei alatt tanára, Szávai Nándor irodalomtörténész és műfordító, hogy vállalkozzon a feladatra, még ő, Jancsó sem gondolta, hogy valóban hozzá kellene fognia ehhez a komoly vállalkozáshoz. Az évek múltával azonban egyre inkább érezte, milyen hiányt is jelent a magyar olvasók számára, hogy nem férhetnek hozzá a regény négy kötetéhez, és úgy döntött, tanári feladatainak további ellátása és egyéb műfordítói munkái mellett megvalósítja a nagyszabású tervet, és teljes egészében elérhetővé teszi Proust főművét a hazai közönség számára. A munkálatok azonban tovább folytatódtak, ugyanis Jancsó nemcsak a hazai, de azon belül a mai közönségre is gondolt, és úgy döntött, elvállalja a korábban már megjelent kötetek újrafordítását is. A kiadó azért is bíztatta erre, mert úgy vélte, ezáltal egységesebb is lesz a magyar változat – Jancsó mindent megtesz, hogy végig hűen adja át az olvasóknak Proust gondolatait, de azt még ő sem ígéri, hogy teljesen egységes lesz a fordítás; húsz év sok idő, a fordító is változik. Mindazonáltal a fordítás irányában támasztott elvárások sokban különböznek a Gyergyai korabeliektől, így adott, hogy a regény egésze másképp jelenik meg Jancsó fordításában. Ő azt mondja, legfontosabbnak az eredeti műhöz való hűséget tartja, tehát azt, hogy visszaadja annak egyéni stílusát, különös humorát, és nemcsak irodalmi, hanem filozófiai mélységeit is. 

Az elméleti bevezetőt követően a Du côté de chez Swann  első oldalainak traduktológiai kihívásaira fordítottuk a figyelmet. Már a cím fordítása során is felmerülnek kérdések – és nem csak a köteté érdekes, az egész regényfolyamé is. Azonban a „ha jobbat nem tudunk, ne változtassuk meg” elvből és abból a tényből kiindulva, hogy a magyar közönség már megszokta, megszerette az Eltűnt idő nyomában megoldást, inkább a kötet címére összpontosítunk. Sajnos a tökéletes megoldás nem született meg, de többen ajánlották, hogy érdemes lenne kibővíteni a Gyergyai-féle Swann címet. Arról is szó esik, mennyiben érezhető vajon Gyergyai hatása az új fordításban – Jancsó elmeséli, hogy benne már nem igazán él az a magyar szöveg, így nem nehéz számára, hogy teljesen önállóan, a saját meglátásai alapján alkosson – ha kételye támad, szívesebben fordul a különböző Proust-féle szövegváltozatokhoz, mint a korábbi magyar fordításhoz.

Nem meglepő, hogy az első mondaton időzünk a legtöbbet – szinte mindenki egyetért abban, hogy az idő szót érdemes lenne megjeleníteni benne, ha már Proust gondoskodott róla, hogy ezzel a kifejezéssel foglalja keretbe regényfolyamát. Még az is felvetődik, hogy az angol fordítónak mennyivel könnyebb dolga volt – a „longtemps” megfelelője nála a „for a long time” lett. A magyar fordító pedig igyekszik megtartani az idő szót, de közben figyel rá, hogy ne vesszen el a francia eredetiben egyszerre fellelhető befejezettség, állandóság és hosszú időtartam. Úgy tűnik, a hosszú/jó ideig összetételek nyújtanak a legtöbb segítséget a fordítónak.

Több apró észrevételt, problémafelvetést követően (Van-e a párnának arca? Tud-e a szemünk valóban lassan lecsukódni?) egy átfogóbb jellegű kérdés is felmerül: hogyan lehet visszaadni a francia imparfait-nek köszönhető lebegést, álomszerűséget, a valóság és a képzelet határán való egyensúlyozást? Jancsó szerint a legtöbb, amit tehetünk, hogy Proust eredeti mondataiba kapaszkodunk, és azokat egyenként igyekszünk hűen visszaadni – ezáltal megvalósíthatónak tartja a nagyobb egységek egyedi hangulatának megőrzését is.

Jancsó Júlia hangsúlyozza, hogy egy olyan művet fordít, mely az odafigyelés és a megértés eszközével képes volt bemutatni a XX. századi embert, méghozzá egészében, kudarcaival, szorongásaival, élményeivel együtt.Ő azonban mégsem tántorodott el ettől a hatalmas feladattól, mert észben tartotta, hogy Proust, legyen bármilyen kritikus, egyben mindig megbocsátó is – lát, leír, de nem ítélkezik – és Jancsó tudja, hogy ő sosem szólná meg, ha minden igyekezete ellenére tökéletlenség csúszna a fordításba; megéri próbálkozni. A magyar olvasó pedig örülhet, hogy valaki vette a bátorságot, és nemcsak hogy próbálkozik, hanem meg is valósít egy ilyen komoly fordítást – várjuk a teljes regényfolyam Jancsó-változatát.

Source

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó