Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Le Parlement hongrois a adopté à une large majorité mardi la réintroduction de la mise en détention systématique de tous les migrants entrés dans le pays.

A magyar parlament kedden nagy többséggel elfogadta az összes, országba belépő migráns fogvatartását.

La nouvelle loi, adoptée par 138 voix contre 6 et 22 abstentions, prévoit que les migrants seront placés dans des "zones de transit" aux frontières serbe et croate, où il seront détenus dans l'attente d'une décision définitive concernant leur demande d'asile.

A 138 szavazattal 6 ellenében és 22 tartózkodással elfogadott új törvény szerint a bevándorlók tranzitzónákba kerülnek a szerb és horvát határ mentén, ahol menedékjoguk végleges elbírálásáig fogva tartják őket.

Cette mesure s'appliquera tant aux nouveaux venus qu'aux demandeurs d'asile déjà hébergés dans le pays, au nombre de 586 en février.

Ez az intézkedés egyaránt vonatkozik a már az országban tartózkodó - februárban 586-an voltak - jövevényekre is.

Il y a un mois, Janos Lazar, avait précisé que les migrants seraient logés dans des conteneurs aménagés.

Egy hónappal ezelőtt, Lázár János úgy nyilatkozott, hogy a bevándorlók konténerlakásokban lesznek elszállásolva.

En 2016, 29.432 migrants avaient déposé une demande d'asile en Hongrie, avant dans leur très grande majorité de poursuivre leur route vers l'ouest de l'Europe. Seuls 425 ont obtenu l'asile en Hongrie.

Az elmúlt évben, 29 432 bevándorló kért menedékjogot Magyarországon, mielőtt túlnyomó többségük folytatná útját Nyugat- Európa felé. Közülük csupán 425 kapta meg a jogot.

La Hongrie, qui a entrepris de construire un deuxième rideau barbelé à la clôture antimigrants qu'elle a érigée en 2015 à sa frontière serbe, a vu 345 migrants arriver depuis le 1er janvier 2017, selon le ministère de l'Intérieur.

Magyarország, aki felállította a második úgynevezett antimigráns szögesdrót függönyt a szerb határ mentén, 2017. január elsejétől, 345 migránst fogadott a Belügyminisztérium szerint.

Source : lepetitjournal
Traduit par P.E.

 

Vocabulaire
la détention systématique – szisztematikus fogva tartás
la réintroduction – újbóli bevezetés, betelepítés
la zone de transit – tranzitzóna
un détenu – őrizetes, fogvatartott, rab
cette mesure – intézkedés, eljárás
le conteneur aménagé – konténer szállás
une demande d'asile – menedékjog iránti kérelem
le rideau barbelé – szögesdrót függöny
la clôture – kerítés
ériger – állít, felállít

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó