Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

„Gondolatok a demokráciáról... tegnap, ma, holnap”
„Penser la Démocratie... hier, aujourd’hui, demain”
„Gedanken über Demokratie… Gestern, Heute, Morgen“

  1. március 29. péntek, 10:30–17:00 -  március 30. szombat, 10:00–13:00
    Vendredi 29 mars, 10:30–17:00  –  Samedi 30 mars 2019, 10:00–13:00
    Freitag 29. März, 10:30–17:00 -  Samstag  30. März 2019, 10:00–13:00

Helyszín: Károlyi Kastély, Fehérvárcsurgó

Nemzetközi konferencia a Károlyi József Alapítvány szervezésében, a Frankofónia hónapja keretében, a Francia és az Olasz Kultúrintézet, az Osztrák Kulturális Fórum, a budapesti Svájci és Cseh Nagykövetségek, a párizsi Fondation Robert Schuman és a Konrad-Adenauer-Stiftung-Budapest együttműködésével és támogatásával

Colloque international organisé par la Fondation Joseph Károlyi, dans le cadre du Mois de la Francophonie avec le soutien de l’Institut Français et de l’Institut culturel Italien, du Kulturforum Autrichien, de l’ Ambassade de la Suisse et de la République tchèque, de la Fondation Robert Schuman, Paris et de la Konrad-Adenauer-Stiftung-Budapest

Internationale Konferenz organisiert von der Joseph Károlyi Stiftung im Rahmen des Mois de la Francophonie, mit Unterstützung des Institut Français, des Istituto Italiano di Cultura, des Österreichischen Kulturforums, der Botschaft der Schweiz und der Tschechischen Republik, der Fondation Robert Schuman Paris und der Konrad-Adenauer-Stiftung-Budapest

A konferencia ingyenes. Munkanyelvek: 
magyar, francia, német  szimultán tolmácsolással és angol

Participation gratuite. Les langues de la conférence sont le Hongrois, l’Allemand et le Français  avec interprétation simultanée et l’anglais
Teilnahme kostenlos. Sprachen der Konferenz sind Ungarisch, Französisch, Deutsch mit Simultanübersetzung und Englisch

Károlyi József Alapítvány, Károlyi Kastély, 8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi Sándor u. 2. 
Tel 06 21 311 04 26,  iEz az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.www.karolyi.org.hu

A konferencia nemcsak bemutatja különböző iskolák gondolatait és a demokrácia fogalmának értelmezéseit Európa különböző országaiban, ill. az évszázadok során („tegnap”),

....hanem bemutatják következményeiket a mai társadalomra, mentalitásra és magatartásra nézve, beleértve a politikai vezetők és kormányok kérdéseit (kérdés: mi a „vezetés” a demokráciában? – javasolt kerekasztal),

…valamint bemutatják az oktatásra, iskolarendszerekre és a történelemtanításra is gyakorolt következményeket is, megpróbálva elemezni a jövőbeli felnőttek közti demokratikus magatartás kialakításának szükséges („új”) alapjait („holnap”)

Au cours des siècles passés, des interprétations du concept de la Démocratie se sont développées de manières différentes en Europe, selon des contextes historiques divers et  ce sont ces différences que  le colloque  tentera d’expliquer  car leur méconnaissance est  bien source d’incompréhensions entre voisins (« hier »).

Mais ce seront aussi leurs répercussions sur nos sociétés aujourd’hui, et en particulier au niveau des mentalités et des comportements, y compris ceux des dirigeants qui feront l’objet d’un échange de points de vues (« aujourd’hui »)

Et c’est au sein de nos sociétés respectives, de plus en plus violentes, que devraient se développer  des  systèmes scolaires avec des enseignements, notamment celui de l’histoire, en mesure d’ouvrir les voies à  une éducation au comportement démocratique des citoyens de demain (« demain »).

Die Konferenz soll auch dazu dienen, Erklärungen zu diesen uneinheitlichen Interpretationen  von „Demokratie“ herauszuarbeiten, denn diese Verschiedenheiten haben heute Auswirkungen auf Gesellschaften, Mentalitäten und Verhaltensweisen  der Völker , aber auch auf ihre führenden Politiker (was ist demokratisches leadership?).

…..und welche sind die Auswirkungen dieser Verschiedenheiten auf Bildung, Schulsysteme und Geschichtsunterricht? Sie werfen  die Frage auf: wie wird man Demokrat? Kann Jugendlichen ein demokratisches Verhalten beigebracht werden?. Kann man Wege öffnen,  die Bildungsbasis für eine demokratische Staatsbürgerschaft für morgen  neu zu denken?

Die Konferenz steht Forschern, Professoren, Studenten und Journalisten offen, ebenso wie jeder Person, die sich für diese Debatte interessiert. Die Vortragssprachen sind Ungarisch, Französisch und Deutsch  mit Simultanübersetzungen sowie Englisch.

Program / PROGRAMME

Március 29. péntek / Vendredi 29 Mars / Freitag den 29. März

10:00 welcome coffee

Jelentkezés / Inscriptions / Anmeldung

10 :30 
A konferenciát Őexcellenciája 
Pascale Andreani franciaországi nagykövet nyitja meg 
La conférence est ouverte par S.E. l’Ambassadeur de France, Madame 
Pascale Andreani
Öffnung der Konferenz von S.E. 
Pascale Andreani französische Botschafterin in Ungarn

„Tegnap / Hier / Gestern”

10:45 Gwendal Châton, Université de Rennes: „Raymond Aron et la démocratie. Eloge d’un régime fragile / Raymond Aron és a demokrácia. Egy törékeny rendszer dicsérete / Raymond Aron und die Demokratie. Lob eines anfälligen  politischen Systems”

11:15 Jan Slaviček, Károly Egyetem, Prága: „A másolhatatlan másolása: a demokratikus politikai berendezkedések külföldi ihletések hatására történő változásainak korlátai / Copier l’incopiable: Limites des changements des systèmes politiques démocratiques sous l’effet d’inspirations étrangères /Kopieren des Nichtkopierbaren: Grenzen der Veränderungen demokratisch politischer Systeme durch Einflüsse von außen”

11:45 Balázs Zoltán, MTA, Budapest: „Közönséges ember vs egyszerű ember: totalitárius vs korlátozott demokrácia. Kolnai Aurél a demokráciáról / Homme ordinaire vs homme simple : démocratie totalitaire vs démocratie limitée. Réflexions d’Aurél Kolnai sur la Démocratie / Allgemeiner Mensch vs einfacher Mensch : totalitäre Demokratie vs eingeschränkte Demokratie. Aurél Kolnai über Demokratie”

12:15 Vita / Débat / Discussion

12:30 – 14:00 Ebéd / Déjeûner / Mittagessen

14:00

„Ma / Aujourd’hui / Heute”

14:00 Prof. Egedy Gergely, NKA, Budapest: „A brit demokrácia dilemmái - konzervatív olvasatban  / Le dilemme de la Démocratie britannique - l’approche des Conservateurs / Das Dilemma der Demokratie in Großbritannien – die konservative Vision”

14:30 Prof. Horkay Hörcher Ferenc, Pázmány Péter Katolikus Egyetem: „Városi és helyi demokrácia: a múlt és a jövő / Passé et avenir de la démocratie urbaine et locale / Vergangenheit und Zukunft der städtischen und lokalen Demokratie”

15:00 Prof. Mauro Barberis, Università di Trieste: „Le populisme, ou la démocratie prise à la lettre/ A populizmus, avagy a szó szerinti demokrácia Populismus, oder Demokratie wörtlich genommen”

15:30 Vita / Débat / Discussion

16:00 – 16:30 Kávészünet / Pause café / Kaffeepause

16:30 Prof. Pállinger Zoltán, Andrássy Universität, Budapest: „Mehr Partizipation - bessere Demokratie? Die Herausforderung der Teilhabe in der repräsentativen Demokratie Több részvétel – jobb demokrácia? A részvétel kihívása a képviseleti demokráciában / Davantage de participation – meilleure démocratie? Les défis de la participation dans la démocratie représentative”

17:00 Matteo Gianni, Universität Genf: „Comment revigorer la légitimité démocratique et contrecarrer les tendances anti-démocratiques? Une défense de la citoyenneté participative et délibérative Hogyan lehet újjáéleszteni a demokratikus legitimitást és megakadályozni a demokráciaellenes tendenciákat? A résztvevő és döntéshozó polgárság védelme / Wie kann man die legitimierte Demokratie wiederbeleben und antidemokratischen Tendenzen vereiteln? Eine Verteidigung der teilnehmenden und beratenden Staatsbürgerschaft”

17:30 Vita / Débat / Discussion

Pócza Kálmán, Pázmány Péter Katolikus Egyetem: „Demokrácia a globális alkotmányosság korában / La démocratie dans un environnement constitutionnel mondialisé / Die Demokratie in einem konstitutionnellen globalisierten Umfeld” (text to be distributed)

Csizmadia Ervin, Miskolci Egyetem: „Liberalizálható-e a demokrácia, demokratizálható-e a liberalizmus?/ Peut-on libéraliser la démocratie, peut-on démocratiser le libéralisme ?/ Kann Demokratie liberalisiert werden? Kann Liberalismus democratisiert werden? ” (text to be distributed)

19:30 Vacsora / Dîner / Abendessen

Március 30. szombat / Samedi 30 Mars / Samstag den 30. März

10:00 – 13:00

„Holnap / Demain / Morgen”

10:00 Eric Debarbieux, Université Bordeaux II, Ecole supérieure de professorat: „Violence(s) et démocratie à l'école: quels liens?/ Erőszak és demokrácia az iskolában: mi a kapcsolat?/ Gewalt in  den Schulen und Demokratie: wo sind die Verbindungen?“

10:30 Prof. Lara Möller, Demokratiezentrum, Wien: „Subjektorientierte Politische Bildung und Demokratiedidaktik im Kontext des Bürgerbewusstseins / Eductation politique ciblée et pédagogie de la démocratie dans le contexte d’une conscience citoyenne / Szubjektorientált politikai képzés és a demokrácia didaktikája a polgári tudat kontextusában”

11 :00 Repárszky Ildikó, TTE, Budapest: „Kavicsok a történelemórán, avagy hogyan tanítható a demokrácia? / Des cailloux dans le cours d’histoire, ou: comment enseigner la démocratie / Steine im Geschichtsunterricht : oder wie kann Demokratie gelehrt werden?”

11 :30  - 11 : 45 Kávészünet / Pause café / Kaffeepause

11:45 Manuela Selzner, DeGeDe, Berlin: „Demokratie in der SchuleLa démocartie à l’écoleA demokrácia az iskolaban”

12:15 Dr Ludger Gruber, Konrad Adenauer Stiftung, Düsseldorf: „ Perspektiven einer repräsentativen Demokratie unter Druck/ Les perspectives de la Démocratie représentative sous pression/ Egy nyomás alatt lévő képviseleti demokrácia kilátásai”.

Végszó / Conclusions / Schlussfolgerungen

13:00 Záróebéd / Déjeuner de clôture / Abschlussmittagessen

 

Videó a helyszínről:

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó