Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Konferencia a Károlyi József Alapítvány szervezésében, a Frankofónia Barátai védnöksége alatt,a Frankofónia hónap keretében, valamint a Francia Intézet, az Olasz Kultúrintézet, az Osztrák Kulturális Fórum, a budapesti Spanyol, Svájci és Belga Nagykövetségek, a Konrad-Adenauer-Stiftung és a párizsi Robert Schuman Alapítvány együttműködésével és támogatásával.

2016. április 1. péntek – április 2. szombat

Munkanyelvek: magyar, francia, német. Szimultán tolmácsolás.

Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.. Tel. 06 21 311 04 26; www.karolyi.org.hu ; www.karolyikastely.hu

PÉNTEK / VENDREDI / FREITAG

10:00  Megnyitó/ Ouverture / Öffnung
Őexcellenciája Jean-François Paroz Svájci nagykövet és
Anne-Marie Maskay, a Francia nagykövetség politikai tanácsosa
Son Excellence M. Jean-François Paroz, Ambassadeur de Suisse et
Madame Anne-Marie Maskay, chargée d’affaires de l’Ambassade de France
 
Seine Excellenz Herrn Jean-François Paroz, schweizer Botschafter und
Frau Anne Marie Maskay, 1. Beauftragte an der Französischen Botschaft

Moderator: Catherine Wihtol de Wenden

François Héran: „L'Europe, continent d'immigration? Une approche démographique des débats actuels / Európa, a bevándorlók kontinense? A jelenlegi viták demográfiai megközelítése / Europa, ein Einwanderungs-Erdteil?  Demografischer Ansatz der aktuellen Debatten”

Gödri Irén: „A bevándorlás és az elvándorlás kihívásai Magyarországon. Változó migrációs trendek szociológiai és demográfiai nézőpontból / D’immigration à émigration – changement des tendances migratoires en Hongrie du point de vue sociologique et démographique / Von Einwanderung zu Auswanderung – veränderte Auswanderungstrends in Ungarn aus soziologischer und demografischer Sicht“

Dimitris Yannakakis: „Défis posés par l'arrivée massive de réfugiés et d'immigrants en Europe: solutions européennes ou nationales / Az Európába tömegesen érkező menekültek és migránsok kihívásai: európai vagy nemzeti megoldások / Die Herausforderungen durch die massive Ankunft der Flüchtlinge und Immigranten in Europa : europäische oder nationale Lösungen?”

Kávészünet / Pause café / Kaffeepause

Moderator: Françoise Lorcerie

Catherine Wihtol de Wenden: „Droits des migrants? Devoir de l’Europe? /A migránsok jogai? Európa kötelessége? / Rechte der Migranten? Europas Verpflichtung?”

Andrea Götzelmann: „Die IOM Antwort auf  die Wanderungsfrage in Europa und im Mittelmeer/ IOM: mediterrán és európai migrációs válasz /IOM: la Réponse à la migration européenne et méditerrannée”

Vita / Débats / Diskussion

13:00 – 14:00  Ebéd / Déjeuer / Mittagessen

Moderator: Andrea Götzelmann

Raisz Anikó: „A magyar menekültügyi szabályozás aktuális kihívásai / Les défis actuels de la règlementation hongroise relative aux réfugiés / Heutige Herausforderungen der ungarischen Vorschriften Flüchtlinge betreffend”

Heinz Bonfadelli:„Immigration und Medien: von Marginalisierung über Solidarisierung zurück zur negativen Stereotypisierung / Bevándorlás és média: a szolidaritásról szóló marginalizációtól vissza a negatív sztereotípiákhoz /L’Immigration et les medias: après la marginalisation et la solidarité, vers un retour aux stéréotypes négatifs”

Hélène Orain: „Le Musée de l’Immigration à Paris / A párizsi Bevándorlási Múzeum / Das Pariser Museum der Einwanderung”

Kávészünet / Pause café / Kaffeepause

Moderator: Lux Ágnes

Danks Emese: „Migráció gyermekszemmel/ L’émigration à travers les yeux des enfants /Die Wanderung, durch die Augen der Kindern”

Eduard Gnesa:„Coopération internationale et les priorités suisses en matière de migration / Nemzetközi együttműködés és a svájci prioritások a migráció ügyében /Internationale Zusammenarbeit und die schweizer Prioritäten im Migrationsthema”

Damienne Martin: „Immigration en Belgique: une question de politiques et de discours?/ Bevándorlás Belgiumba: politikai és diskurzus-kérdés / Einwanderung in Belgien: eine Frage von politischen Lösungen oder Reden?”

Vita / Débats / Diskussion

Újságcikk-kiallitás/ Exposition de coupures de presse/  Presseausschnitte Austellung
Kastélylátogatás/Visite du château facultative/ Schlossbesichtigung wenn gewünscht

19:30 Vacsora /Diner / Abendessen

SZOMBAT / SAMEDI / SAMSTAG
10:00

Moderator: Karlies Abmeier

Thorsten G. Schneiders:„Muslime zwischen Salafismus und Islamfeindlichkeit / Muszlimok a szalafizmus és az iszlamofóbia között / Les Musulmans entre salafisme et islamophobie”

Heinz Fassmann:„Europäische Flüchtlingskrise – Aktuelle Entwicklung, Unterbringung und weitere Herausforderungen / Európai menekültválság – aktuális fejlemény, elhelyezés és további kihívások / La crise européenne des migrants. Evolution actuelle, l’hébergement et autres défis à venir”

Françoise Lorcerie:„Immigration et scolarisation. Le cas de la France  / Bevándorlás és iskolázás.Franciaország esete / Immigration und Schulung. Der Fall Frankreich”

Kávészünet / Pause café / Kaffeepause

Moderator: Gödri Irén

Kováts András: „A bevándorlók társadalmi integrációját segítő szakpolitikák alakulása Európában és Magyarországon / L’élaboration des politiques d’aide à l’intégration sociale des migrants en Europe et en Hongrie / Ausgestaltung der Beihilfepolitik zur sozialen Integration von Migranten in Europa und Ungarn”

Adriana Skorupska: „Polish Local Government Attitudes towards the Refugee Crisis /L’attitude des autorités locales  en Pologne vis-à-vis de la crise des réfugiés / A Lengyel Önkormányzat menekültválsággal kapcsolatos állásfoglalása / Die Stellung der polnischen lokalen Behörden in der Flüchtlingskrise”

Vita / Débats / Diskussion

13:00 – 14:00 Ebéd / Déjeuer / Mittagessen

Karlies Abmeier:„Integration unter dem Eindruck der Flüchtlingsmigration nach Deutschland /Integráció a Németország felé irányuló migráció kontextusában/ L’intégration dans le contexte des flux de réfugiés vers l’Allemagne”

Chiara Marchetti: „Migrations forcées et protection en Italie: un couloir de transit ou une terre d'intégration? / Kényszerű migráció és védelem Olaszországban: tranzitfolyosó vagy az integráció országa? / Zwangswanderung und Schutz in Italien: Transitland oder Integrationsland?“

Phevos Simeonidis: „The route across the water. Solidarity and Volunteerism.
Social integration  as a possible solution / La route à travers l’eau. Solidarité et volontariat. L’intégration sociale comme solution possible / Az út a vízen át. Szolidaritás és Önkéntesség. Szociális integráció mint lehetséges megoldás / Der Weg durchs Wasser. Solidarität und Voluntariat. Sociale integration als mögliche Lösung

Kávészünet / Pause café / Kaffeepause

Santiago Calvo Valladares: „L’expérience espagnole face à la question des migrations / A migrációval kapcsolatos spanyol tapasztalat / Spaniens Erfahrung in der Frage der Migranten”

Tarrósy István: „Globális afrikai (ki)vándorlások mintázatai / Modèles d’(é)migrations africaines /  Globale afrikanische (E)migrationsmodelle”

Vita / Débats / Diskussion

Vacsora / Diner de clôture / Abendessen

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó