Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

A francia névmások mind a 9 fajtájába itt betekintést nyerhetsz. Ma a kérdő névmással fogunk foglalkozni, de a közeljövőben jön a többi is. :)

 • pronom interrogatif (kérdő~)
 • pronom personnel (személyes~)
 • pronom réfléchi (visszaható~)
 • pronom démonstratif (mutató~)
 • pronom possessif (birtokos~)
 • pronom relatif (vonatkozó~)
 • pronom adverbial (határozói~)
 • pronom quantitatif (mennyiség~)
 • „pronom” indéfini (határozatlan~)

Ezek a francia névmások fajtái, használatuk azonban időnként egészen máshogy alakul, mint a magyarban. Ma a kérdő névmásokkal fogunk foglalkozni, de a továbbiakban természetesen mindegyiken sorba fogunk menni.

Les pronoms interrogatifs (kérdő névmások)

          1. Kérdezés az alanyra:

 • qui? ’ki? kik?’ Qui veut chanter? ’Ki akar énekleni?’
 • qui est-ce qui? ’ki? kik?’ Qui est-ce qui veut chanter? ’Ki akar énekelni?'
 • qu’est-ce qui? ’mi?’ Qu’est-ce qui vous intéresse? ’Mi érdekli?’
 • quel est? quelle est? quels sont? quelles sont? ’mi? melyik? mik? melyikek?’ Quel est le plus grand lac du monde? ’Melyik a világ legnagyobb tava?’
 • lequel? laquelle? lesquels? lesquelles? ’melyik? melyikek?’ Lequel des deux gagnera? ’Melyik fog nyerni a kettő közül?’

 
           2. Kérdezés a tárgyra:

 • qui? ’kit? kiket? Qui est-ce que vous avez vu? ’Kit/kiket látott?’
 • que? ’mit? miket?’ Qu’est-ce que vous voyez? ’Mit/miket lát?’
 • quoi? ’mit?’ (bizalmas stílus) Tu vas faire quoi? ’Mit fogsz csinálni?’
 • lequel? laquelle? lesquels? lesquelles? ’melyiket? melyikeket?Lequel est-ce que vous prenez? ’Melyiket kéri?’


  3. Kérdezés a helyhatározóra:

 • où? ’hol? hova?’ est-ce que vous habitez? ’Hol lakik?’ Où est-ce que vous allez? ’Hova megy?’
 • d’où? ’honnan?’ D’où est-ce que vous venez? ’Honnan jön?’
 • jusqu’où? ’meddig?’ Jusqu’où est-ce que vous êtes allé? ’Meddig ment el?’
 • par où? ’merre?’ Par où est-ce que vous êtes passé? ’Merre ment?’
 • helyhatározói viszonyszó + qui, quoi? ’ki, mi + helyhatározóag vagy névutó’ À côté de qui est-ce que vous étiez? ’Ki mellett áll?’ Sur quoi est-ce que vous avez marché? ’Mire lépett rá?’

 

           4. Kérdezés az időhatározóra:

 • quand? ’mikor?’ Quand est-ce que vous partirez? ’Mikor fog elutazni?’
 • depuis quand? ’mióta?’ Depuis quand est-ce que vous travaillez là? ’Mióta dolgozik itt?’
 • jusqu’à quand? ’meddig?’ Jusqu’à quand est-ce que vous resterez là? ’Meddig marad itt?’
 • pour quand? ’mikorra?’ Pour quand est-ce que vous attendez votre mari? ’Mikorra várja a férjét?’
 • à quelle heure? ’hány órakor?À quelle heure est-ce que vous partirez? ’Hány órakor indul?’


  5. kérdezés a módhatározóra:

 • comment? ’hogyan?’ Comment est-ce qu’il travaille? ’Hogyan dolgozik?’
 • de quelle façon? de quelle manière? ’milyen módon? hogyan?’ De quelle manière est-ce que vous préparez ce plat? ’Hogyan készíti ezt az ételt?’


  6. kérdezés az ok- és célhatározóra:

 • pourquoi? ’miért?’ pour qui? ’kiért?’ Pourquoi est-ce que tu pleures? ’Miért sírsz?’ Pourquoi est-ce que tu voudrais aller en France? ’Miért szeretnél Franciaországba menni? Pour qui est-ce que vous travaillez? ’Kiért dolgozik?’


  7. kérdezés a jelzőre:

 • quel(s) / quelle(s)? ’melyik? milyen? hányadik?’ Quels livres est-ce que vous avez achetés? ’Milyen könyveket vett?’ Quelle rue est-ce que je dois prendre? ’Melyik/hányadik utcába kell befordulnom?’
 • combien? ’mennyi? hány?’ (általában a számnév helyén áll; a főnevek de viszonyszóval kapcsolódnak hozzá) Vous avez combien de livres? ’Hány könyve van?’


  8. Kérdezés az állítmánykiegészítőre:

 • comment est/sont? ’milyen?/milyenek?’ Comment sont les fenêtres? ’Milyenek az ablakok?’
 • de quel/quelle … est/sont? ’milyen…?' De quelle couleur est son costume? ’Milyen színű az öltönye?’ De quelle nationalité est-il? ’Milyen nemzetiségű?’ De quel poids est le colis? ’Milyen súlyú a csomag?’
 • à qui est/sont? ’kié?’ À qui est cette voiture? ’Kié ez az autó?’
 • en quoi est/sont? ’miből van/vannak?’ En quoi est cette boîte? ’Miből van ez a doboz?’
A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó