Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Következzenek: pronom personnel, pronom réfléchi. Avagy személyes és visszaható névmások a franciában.

  1. Les pronoms personnels (személyes névmások)
  •   A személyes névmás hangsúlytalan alakjai (formes atones)

 

Szám

 

Személy

Alanyi szerepben

Tárgyi szerepben

Részes szerepben

Visszaható szerepben

 

Egyes

1.

2.

3.

je

tu

il     elle

me

te

le     la

me

te

lui

me

te

se

 

Többes

1.

2.

3.

nous (on)

vous

ils     elles

nous

vous

les

nous

vous

leur

nous

vous

se

(visszaható névmások kék színnel jelölve)

 

  •   A személyes névmás önálló, hangsúlyos alakjai (formes toniques)

Hangsúlytalan alakok

 

 

 

 

Hangsúlyos alakok

Alanyi

Tárgyi

Részes

Alanyi

Tárgyi

Részes

Egyéb prepozícióval

je

tu

il

elle

-

nous

vous

ils

elles

me

te

le

la

se

nous

vous

les

les

me

te

lui

lui

se

nous

vous

leur

leur

 

moi

toi

lui

elle

-

nous

vous

eux

elles

 

moi

toi

lui

elle

soi

nous

vous

eux

elles

à moi

à toi

à lui

à elle

à soi

à nous

à vous

à eux

à elles

chez moi

chez toi

chez lui

chez elle

chez soi

chez nous

chez vous

chez eux

chez elles

 

  1. Les pronoms réfléchis (visszaható névmások)

       Lásd az első táblázatban kékkel jelölve!

A francia visszaható névmások nem a magyar visszaható névmások (magam, magad stb.) megfelelői, inkább a magyar visszaható igeképző funkcióját töltik be.
A francia visszaható igék csak a visszaható névmásokkal használhatók, a magyarban azonban legtöbbször elegendő az igerag.
Je me peigne. 'Megfésülködöm.'
Elle se déshabille. 'Levetkőzik.'

A visszaható névmás mindig az ige előtt áll (a felszólító mód kivételével).

Részes esetű személyes névmás nem állhat együtt a visszaható névmással; helyette à + hangsúlyos személyes névmást használnak. 
Il s'est présenté à moi. 'Bemutatkozott nekem.'

A visszaható igék főnévi igenevének használatakor éppúgy az alannyal kell egyeztetni a visszaható névmást, mint ezen igék ragozásakor. 
Tu as oublié de te raser. 'Elfelejtettél megborotválkozni.'

Az egyes szám harmadik személyű visszaható névmásnak hangsúlyos alakja is van: soi
Főleg határozatlan alannyal, főnévi igenévvel vagy személytelen szerkezettel használják.

A hangsúlyos visszaható névmás szókapcsolatot alkothat a même szócskával: soi-même 'saját maga'.

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó