Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Névmásos összefoglalásunk folytatásaként következzenek: pronom démonstratif, pronom possessif. Avagy a mutató és a birtokos névmások a franciában.

1. Les pronoms démonstratifs (mutató névmások)

A franciában öt különböző mutató névmás (pronom démonstratif) tölti be azt a szerepet, amelyet a magyarban az ez/az mutató névmás.

  •  A főnévi csoportot helyettesítő mutató névmás

         Alakja követi a helyettesített főnévi csoportot nemben és számban.

A helyettesített főnévi csoport

hímnemű

nőnemű

közelre

távolra

közelre

távolra

mutat

mutat

egyes számú

celui-ci

celui-là

celle-ci

celle-là

többes számú

ceux-ci

ceux-là

celles-ci

celles-là

 

  • Egyszerű (nem önálló) alakja

 

h.

n.

e. sz.

celui

celle

t. sz.

ceux

celles

 

  • Az egész mondatra vagy összefüggésre utaló mutató névmás:
    cela (ceci, ça)

           Il est malade. ­– Qui vous a dit cela?  ’Beteg. – Ki mondta ezt magának?’

           Il boit trop de vin. – Cela m’inquète.  ’Túl sok bort iszik. – Ez nyugtalanít.’

 

           A cela visszautal, a ceci előre utal:

            Vous avez entendu cela? ’Hallotta ezt?’
            Écoutez ceci: ...
’Hallgassa meg ezt...’

           A nem választékos beszélt nyelvben mindkettő helyett a ça használatos.

 

  • A cela (ça) mint személyes névmás

          Ha az élettelen dolgot jelölő határozott főnévi csoportot általános értelemben használjuk, tehát nem egy bizonyos dolgot, hanem a dolog egész kategóriáját jelöli, akkor a névmásításra a harmadik személyű személyes névmás helyett a cela (ça) névmást lehet használni.

          Tu aimes le vin? – J’aime ça’Szereted a bort? – Szeretem.’

 

  • A ce névmás

          Az être igét, valamint a vonatkozó névmásokat közvetlenül megelőző helyzetben cela (ça)-ból ce lesz:

          Ça m’intéresse. → C’est intéressant.

           Cela m’amuse. → C’est amusant.

          A ce semleges névmás, akárcsak a cela (ça).

 

  • C’est...

 

 

2. Les pronoms possessifs (birtokos névmások)

    A birtokos determinánssal (mon, ton) bevezetett főnévi csoporttal egyenértékű. Jelzi a birtokos személyét és számát, a birtok nemét és számát.

    Alakjai:

 

Egy birtok

Több birtok

hímnem

nőnem

hímnem

nőnem

Egy birtokos

1. szem.

le mien

la mienne

les miens

les miennes

2. szem.

le tien

la tienne

les tiens

les tiennes

3. szem.

le sien

la sienne

les siens

les siennes

Több birtokos

1.szem.

le nôtre

la nôtre

les nôtres

2. szem.

le vôtre

la vôtre

les vôtres

3. szem.

le leur

la leur

les leurs

 

 

 

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó