Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

A könyv az Allons-y 1. című nyelvkönyv szerves folytatása. Mind a nyelvtani, mind a lexikai anyag az első kötetre épül, azt viszi tovább és egészíti ki középfokú szinten. Feltételeztük az 1. kötetben szereplő anyag ismeretét.

A második kötetben olyan témák is helyet kaptak, amelyek az első kötetben nem szerepeltek, de részét képezik az érettségi és a különböző nyelvvizsgák elvárásainak. Mivel az iskolai tantervek, az emelt szintű érettségi követelményeit is figyelembe veszi, a könyvet a középiskolai oktatás nyelvóráihoz ajánljuk. Emellett természetesen a tanfolyami és egyéni nyelvtanulók igényeit is kielégíti.

Milyen a könyv szerkezete? A könyv 13 fejezetből, 4 ismétlő leckéből és a hanganyagból áll. Az első kötethez hasonlóan a könyv egyben tankönyv és munkafüzet. A fejezetek több olvasmányból tevődnek össze, leckékre bonthatók, ahol mindig egy-egy jól meghatározott készség gyakorlása kapja a fő hangsúlyt az új nyelvtani ismeretek mellett. A fejezetek végén részletes szószedet található, amely tartalmazza a szövegértési szövegek és lexikai gyakorlatok szókincsét. Természetesen nem tartalmazza az 1. kötetben már szereplő szóanyagot.

A franciáról fordítandó szövegekhez külön szótár használata szükséges.A fejezetek felépítése általában azonos. Mindig egy ismeretterjesztő szöveg vezeti be, ami után szókincsfejlesztő, képleírási feladatok következnek. Ezzel elsajátíthatóak azok a lexikai ismeretek, amelyek a témáról szóló szövegek megértéséhez, a témáról való elbeszélgetéshez szükségesek, illetve információkat is ad a témáról, s lehetővé teszi az eddig tanultak átismétlését. Ezután fejezetenként változó, hogy egy hosszabb vagy több rövidebb újságcikk, illetve párbeszédes szöveg következik-e. Ezek vezetik be az új nyelvtant és a szövegértési, kommunikációs készségeket gyakoroltató feladatokat.

A szövegértéshez általában több feladattípust kínálunk. Az írásbeli kommunikáció általában a levélíráson keresztül gyakoroltatja az íráskészséget, de előfordulnak olyan feladatok is, amikor önállóan kell leírást, elbeszélést, újságcikket készíteni. Az ún. "fogalmazást" önmagában nem használjuk a könyvben, mert arra törekedtünk, hogy a szóbeli és írásbeli kifejezést gyakoroltató feladatok egyaránt valamilyen kommunikációs helyzethez kapcsolódjanak.

Milyen alapelvekre épül a könyv? A négy nyelvi alapkészség (írott szövegértési, beszédértési, szóbeli és írásbeli kommunikációs készség) kiegyensúlyozott, fokozatos és változatos fejlesztésére törekedtünk. Külön szempont volt, hogy ne csak leíró jellegű szöveget használjunk fel, hanem informatív, magyarázó, argumentatív (véleménykifejtő, érvelő) szövegeket is. Ez utóbbiakat egészíti ki szóbeli kifejezés egyik formája, a vita. A véleménykifejtést irányító kérdések meg adásával készítettünk elő. Ezekre a kérdésekre írásban is lehet válaszolni esszé formájában.

Emellett szerepelnek a könyvben fordítási feladatok is. A magyarról fordításban a megtanult új lexika és nyelvtani szerkezetek visszaadására adunk lehetőséget. A franciáról magyarra fordítási szövegeket általában úgy válogattuk össze, hogy azokban civilizációs, országismereti érdekességek szerepeljenek.Az egész könyv összeállításának alapelve a fokozatosság és a változatosság volt: mindig az előzőleg elsajátított nyelvi (nyelvtani, lexikai) elemeket használjuk fel, amelyek között világosan kiemelhető az új anyag.

Az új nyelvtant is mindig a már ismert vagy az újonnan tanult lexikai anyaggal gyakoroltatjuk, így csak az új nyelvtani jelenségre, igeidőhasználatra kell koncentrálni. A feladatsorokban csak olyan ismeretlen szavak fordulhatnak elő, amelyek a magyar nyelvben is hasonló formában és azonos jelentésben léteznek, jelentésük tehát kitalálható és nem akadályozzák a feladatmegoldást.

Külön figyelmet kapott a kontrasztivitás. Számos gyakorló feladattal sajátíthatók el azok a nyelvi, országismereti, nyelvtani, illetve szókincsbeli kérdések, amelyek a magyar anyanyelvű nyelvtanulóknak különösen nehézséget és gondot okoznak.A hanganyag szerves részét képezi a könyvnek. Anyanyelvűeket szólaltattunk meg, akik általában a normál beszédtempót megközelítő gyorsasággal beszélnek. Ezért különösen fontosnak tartjuk a hanganyag órai felhasználását.

Allons-y 2 - Francia nyelv kezdőknek2.708 Ft - Listaár: 2.850 Ft
Megtakarítás: 5%
Törzsvásárlói kedvezmény: 15% -ig

Megjelent a(z) LEXIKA KIADÓ KFT gondozásában.
Szállítás: 3-6 munkanap
Oldalak száma: 240
Borító: PUHATÁBLÁS, RAGASZTÓKÖTÖTT
Formátum: A 4 210 X 297
Súly: 420 gr
ISBN: 9789639357068
Nyelv: FRANCIA
Kiadás éve: 2003
Árukód: 2167249 / 1038876

 

Érdekesnek tartod? Vedd meg ezt könyvet a Librinél! Klikk ide!

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó